Punctul Critic » Ancheta Punctul Critic » Internetul, digitalizarea societatii si mutatiile comportamentului uman » S. Cristian: Criminalitatea din România în luna august a anului 1939

S. Cristian: Criminalitatea din România în luna august a anului 1939

Criminalitatea din România în luna august a anului 1939

Ne aflăm în pragul izbucnirii celei mai mari conflagrații mondiale din istoria omenirii. La 1 septembrie 1939, Germania invadeză Polonia într‑un război care va însemna peste 61 de milioane de morți – 16 milioane militari și 45 milioane civili, adică peste 3% din populația mondială a momentului [1]. Intrarea Germaniei hitleriste în acest război va atrage în conflict Franța, Anglia și Commonwealth‑ul.

Ca şi pentru restul Europei, anul 1939 reprezintă, prin implicațiile sale majore, un an de răscruce și în criminalitatea-din-romania-in-luna-august-a-anului-1939-fotoistoria țării noastre. Războiul ce stătea să înceapă își va pune amprenta și asupra societății românești, în ansamblul său.

În acest context, ne propunem o analiză asupra fenomenului infracțional din România, așa cum rezultă el din documentele oficiale ale vremii, respectiv din Dările de seamă întocmite de reprezentanții celor zece Regimente de Jandarmi existente pe teritoriul românesc.

Cele zece Regimente de Jandarmi din România sunt următoarele: Regimentul 6 Jandarmi Nistru, Regimentul 2 Jandarmi Bucegi, Regimentul 3 Jandarmi Dunărea de Jos, Regimentul 10 Jandarmi Suceava, Regimentul 9 Jandarmi Timiș, Regimentul 4 Jandarmi Prut, Regimentul 5 Jandarmi Marea, Regimentul I Jandarmi Olt Craiova, Regimentul 7 Jandarmi Someș și Regimentul 8 Jandarmi Mureș.

  1. Regimentul 6 Jandarmi Nistru [2]

Sunt înregistrate un total de 5 crime, a căror comitere apare ca fiind determinată de consumul exagerat de băuturi alcoolice, dar și din alte cauze.

În ceea ce privește delictele, sunt înregistrate un număr de 213, la care se specifică faptul că majoritatea locuitorilor aflându‑se la munca câmpului și, ca atare, neputând fi supravegheați de reprezentanții jandarmeriei, comit diferite delicte.

Contravenții de simplă poliție – 2207.

În ceea ce privește infracțiunile la legile speciale, sunt înregistrate 840. Cele mai multe sunt înregistrate la: legea băuturilor spirtoase, legea comerțului ambulant, legea și regulamentul circulației pe căile publice, legea poliției rurale, legea sanitar veterinară și legea vânatului.

În privința infracțiunilor care interesează în mod cu totul special, apar înregistrate 22, din care avem 11 ultragii, 9 provocări de incendii, o violare de domiciliu și o tâlhărie.

La tâlhării ne apare un furt de mărfuri din căruță.

În context, reprezentanții Jandarmeriei ne vorbesc de 12 criminali prinși, din care 9 sunt bărbați, iar 3 femei, 11 majori și doar un minor.

În privința delincvenților prinși, avem 361, din care 312 bărbați și 49 femei, 332 majori și doar 29 minori. Dezertori și nesupuși apar înregistrați 17, din care 14 dezertori și 3 nesupuși. Indivizi deținuți avem 217, din care 140 au fost deja înaintați autorităților competente. Totodată, avem un număr de 86 de percheziții și niciun caz de evadare de sub escortă.

  1. Regimentul 2 Jandarmi Bucegi [3]

Reprezentanții acestui Regiment raportează un număr de 11 crime, toate descoperite. Crime contra proprietății 1, descoperită.

Delicte – 236, din care 230 descoperite. Infracțiuni la legile speciale – 4164, toate descoperite. Contravenții de simplă poliție – 2765, toate descoperite.

Infracțiuni ce interesează în mod cu totul special: 10, din care 9 descoperite.

  1. Regimentul 3 Jandarmi Dunărea de Jos [4]

Sunt înregistrate 4 crime, toate cu autorii descoperiți.

Delicte – 343, din care 3 nedescoperite. În privința contravențiunilor de simplă poliție sunt înregistrate 1961. Contravenții la legile speciale – 1330.

Infracțiuni ce interesează în mod special – 5.

În privința măsurilor luate ne apare faptul ca patrulările să se execute în mod conștiincios și să se intensifice acolo unde se comit mai des infracțiuni, în special pe căile principale de comunicare.

Propuneri: a se mări efectivul posturilor cu o populație numeroasă; a se înființa noi posturi acolo unde nevoia polițienească implică aceasta.

  1. Regimentul 10 Jandarmi Suceava [5]

Sunt înregistrate 11 crime, toate descoperite. Delicte (descoperite) 103.

Contravenții de simplă poliție – 1377, iar infracțiuni neprevăzute de Codul penal –1839.

Se menționează că toate categoriile de infracțiuni sunt în creștere pe raza acestui regiment. Această creștere se datorează faptului că: „populația din raza acestui Ținut, fiind în mare parte minoritară, este recalcitrantă și nu se supune dispozițiunilor regulamentare (…) Unii dintre locuitori neglijează lucrul, astfel că recolta este slabă și cu producția strânsă, abia poate face față un timp scurt, după care se dedau la furturi, neavând cu ce trăi (…) populația este indiferentă” [6].

  1. Regimentul 9 Jandarmi Timiș [7]

Se specifică faptul că avem ușoară creștere a crimelor și, deopotrivă, a delictelor.

În privința contravențiilor de simplă poliție – în simțitoare scădere.

Infracțiunile la legile speciale – în mare scădere.criminalitatea-din-romania-in-luna-august-a-anului-1939

Delictele sunt, în majoritatea lor, îndreptate contra patrimoniului, apoi contra persoanelor, administrației publice – care produc pericol public, contra Statului, liniștii publice și contra familiei.

Contravențiile de simplă poliție reprezintă, conform reprezentanților Jandarmeriei, simple abateri de la măsurile locale polițienești.

Infracțiunile la legile speciale sunt în majoritatea lor la legea circulației, băuturi spirtoase, alte legi, pescuit, vânat, rechiziții, vânzări și port arme, repaus duminical etc.

Infracțiunile ce interesează în mod cu totul special: 18, din care avem 13 ultragii, 3 provocări incendii, o rebeliune și o violare de domiciliu.

Trecerile frauduloase – în creștere, se datorează evenimentelor interna­ționale, încurajându-i pe minoritari să plece în Ungaria și Germania [8].

Cauze care contribuie la producerea infracțiunilor: lipsa de educație civică, respectul lucrului altuia, fricțiuni datorate evenimentelor internaționale.

  1. Regimentul 4 Jandarmi Prut [9]

Numărul crimelor și delictelor se menține. Numărul contravențiunilor este în creștere. Cauze: pe fondul intensificării muncilor agricole (strângerea și treieratul păioaselor) se ajunge la certuri și scandaluri, iar de aici la lovituri cauzatoare de moarte.

Delictele – în majoritatea lor furturi de pe câmp. Motivul: țarinile nepăzite, existența unor indivizi cu apucături rele, împinși și de sărăcie, dar și seceta.

O altă cauză a crimelor și a delictelor comise pe raza acestui regiment de Jandarmi se datorează certurilor familiale ivite pe seama partajului pământului, odată cu începerea aratului pământului, în vederea însămânțărilor de toamnă a grâului.

Creșterea numărului de contraven­țiuni se datorează faptului că pe raza Regimentului au avut loc bâlciurile anuale, afluența vizitatorilor către stațiunile balneo – climaterice este foarte mare, de aici rezultând un număr mai mare de contravențiuni în mod special la legile circulației și drumurilor.

O altă cauză generală și, totodată, locală, care contribuie la creșterea numărului de infracțiuni de tot felul o reprezintă educația religioasă a populației de la sate, care lasă foarte mult de dorit, deoarece s‑a constatat că bisericile de la sate în zilele de duminică și sărbători legale continuă să fie aproape goale.

Paza de zi și noapte în comune este inexistentă; efectivul jandarmilor în teren este insuficient – drept urmare, nu se poate face față nevoilor de serviciu în bune condițiuni.

Ca măsuri luate avem executări de pânde pe la casele locuitorilor certați cu justiția, celor cunoscuți cu apucături rele, femeilor de moravuri ușoare la casele cărora este știut că se pun la cale faptele rele. De asemenea, să se controleze, cât se poate de riguros, străinii, flotanții și pe servitorii străini de localitate. O altă măsură o reprezintă disciplinarea pe arterele de comunicație.

În privința propunerilor se mențio­nează că preoții, în predicile pe care le fac în zilele când au loc slujbe religioase, să sfătuiască populația la respectul legilor și regulamentelor în vigoare; comunele rurale să prevadă în bugetele lor numărul de paznici necesari pazei de zi și noapte cu care să se poată face față nevoilor de serviciu.

  1. Regimentul 5 Jandarmi Marea [10]

Avem înregistrate 5 crime. Acestea sunt consecințele ce au decurs din instinctul răzbunător pentru diferite proprietăți sau recolte de pe câmp. Toate crimele au fost descoperite și criminalii prinși și înaintați Justiției.

În privința delictelor – avem o ușoară micșorare. În general, toate delictele se datorează faptului că, la strângerea recoltei de pe câmp, între locuitori au avut loc o serie de neînțelegeri care au dus la bătăi și scandaluri.

Contravențiunile de simplă poliție apar majorate simțitor. De asemenea, se înregistrează un număr majorat la infracțiunile la legile speciale.

Ca măsuri luate – intensificarea la maxim a patrulărilor și pândelor în comun acord cu unitățile grănicerești ca urmare a încălcării frontierei noastre de către diferite bande de comitagii și teroriști din Bulgaria.

Se specifică că nu se face nicio propunere.

  1. Regimentul I Jandarmi Olt – Craiova [11]

Sunt înregistrate 11 crime, toate descoperite și comise, toate contra persoanelor. În ceea ce privește delictele, avem un total de 1099, din care ni se specifică unul nedescoperit pe teritoriul Legiunii Jandarmi Vâlcea.

Din punct de vedere al obiectului comiterii avem:

–   contra Statului;

–   contra Administrației publice;

–   contra Liniștii Publice;

–   care produc pericol public;

–   contra sănătății publice.

Între cauze este menționat faptul că procesele nu sunt soluționate imediat, ele sunt prea mici, în genere multe amenzi, executarea pedepselor se face cu întârziere, astfel sunt încurajați locuitorii să comită infracțiuni.

Infracțiunile ce interesează în mod special sunt în creștere, în majoritatea lor fiind ultragii săvârșite de săteni cu ocazia treieratului.

În privința propunerilor se specifică faptul că se mențin cele anterioare.

  1. Regimentul 7 Jandarmi Someș [12]

Sunt înregistrate 5 crime, iar delicte 140. În privința contravențiunilor de simplă poliție avem un total de 1889, iar infracțiuni la legile speciale –1515.

Cauze generale sau locale care au determinat creșteri sau descreș­teri – majoritatea cetățenilor sunt concen­trați, iar cei rămași acasă nu sunt capabili să comită crime. Creșterea crimelor/delictelor în acest sezon de toamnă vine ca urmare a strângerii recoltelor, cu care ocazie unii locuitori se dedau mai ușor la comiterea diferitelor contravențiuni, fie din neștiință, fie din necunoașterea legilor sau chiar cu bună intenție.

  1. Regimentul 8 Jandarmi Mureș [13]

Crime: se află în descreștere. Cauze: capii de familie fiind concentrați, certurile, bețiile și bătăile din răzbunare au încetat.

În privința delictelor, ele apar în creștere. Cauze: răufăcătorii profită că majoritatea gospodăriilor sunt lăsate în grija copiilor, se dedau la furturi.

Contravențiile de simplă poliție – în creștere.

Infracțiunile la legile speciale – în creștere; sunt menționate aici infrac­țiuni la legile pescuitului, băuturilor spirtoase, circulației, rechizițiilor.

Infracțiuni ce interesează în mod special – apar unele în creștere și altele în descreștere.

În privința măsurilor luate – s‑au dat instrucțiuni în detaliu în privința modului cum trebuie executat serviciul.

Propuneri: preoții și învățătorii să prevadă în educația populației modul în care trebuie respectate legile, dar și scoaterea în evidență a sancțiunilor ce se aplică vinovaților.

Câteva concluzii

– din numărul total al celor zece Regimente de Jandarmi supuse analizei noastre, trei dintre ele, Regimentul 9 Jandarmi Timiș, Regimentul 4 Jandarmi Prut și Regimentul 8 Jandarmi Mureș nu declară nicio valoare la niciuna dintre infracțiunile menționate. Totodată, Regimentul 5 Jandarmi Marea nu raportează decât valoarea crimelor comise pe raza sa de acțiune;

– cele mai multe crime declarate/înregistrate (11) apar în rapoartele întocmite de reprezentanții Regimentelor de Jandarmi 2 Bucegi, 10 Jandarmi Suceava și 1 Jandarmi Olt – Craiova;

–  de asemenea, în ceea ce privește numărul delictelor, cele mai multe le regăsim în dreptul Regimentului de Jandarmi 1 Olt – Craiova (1099), iar cele mai puține la Regimentul 10 Jandarmi Suceava (103);

– în privința contravențiilor de simplă poliție, merită menționat faptul că cele mai multe, 2765, sunt înregistrate de către Regimentul 2 Jandarmi Bucegi;

– în privința infracțiunilor la legile speciale, avem pe primul loc infracțiuni la legile circulației/comunicației‑5, urmate de cele privind băuturile spirtoase –3 și cele privind legea vânatului –2;

– faptul că bărbații din satele analizate apar ca fiind concentrați are o dublă semnificație: pe de o parte, cei rămași acasă nu sunt capabili să comită crime (a se vedea în acest sens Regimentul 7 Someș) sau certurile, bețiile și bătăile din răzbunare au încetat (Regimentul 8 Mureș) iar, pe de altă parte, răufăcătorii profită că majoritatea gospodăriilor sunt lăsate în grija copiilor și se dedau la furturi (Regimentul 8 Mureș);

– analiza fiind făcută pe o lună din anotimpul vara, în mod natural avem de‑a face cu tipuri de infracțiuni/delicte legate de specificul muncilor agricole de sezon (ex: aratul pământului, strângerea și treieratul păioaselor s.a.); ca atare, toate aceste infracțiuni sunt concentrate in mediul rural.

 *  *    *

Valoarea documentară a datelor mai sus descrise este una de necontestat. Ele configurează un reper important pentru specialiștii în criminologie, dar și, în egală măsură, pentru istorici, sociologi, jurnaliști s.a. Simpla scoatere la lumină a unor astfel de date reprezintă un demers important pentru cunoașterea stării de fapt din societatea românească a anului 1939. Contribuțiile reprezentanților Jandarmeriei în identificarea și, deopotrivă, combaterea fenomenului infracțional sunt cât se poate de evidente și ele reprezintă eforturi semnificative într‑o perioadă importantă a istoriei noastre. În mod evident, avem de‑a face (și) cu o literatură de specialitate, marcată de un limbaj profesional specific muncii desfășurate de reprezentanții Jandarmeriei. Este, fără nicio îndoială, o contribuție la configurarea peisajului social românesc, dintr‑o perspectivă aparte: anume aceea a prevenirii, descoperirii și, deopotrivă, combaterii fenomenului infracțional, sub toate formele și aspectele sale.

Viața socială din România își are ritmul și caracteristicile sale. Preocuparea factorilor direct implicați, în speță Jandarmeria, în lupta cu fenomenul infracțional este una cât se poate de evidentă. Rezultatele și eficiența acțiunilor acestei instituții își pun amprenta asupra evoluției normale a societății românești, într‑un an cu totul special din istoria omenirii. Datele surprinse în documentele Jandarmeriei constituie un diagnostic important al societății românești, la momentul istoric consemnat.

Forma descriptivă a materialului este una vădit intenționată și lasă loc unei cunoașteri/interpretări la îndemâna tuturor celor dovediți a fi interesați de acest fenomen. În concluzie, din analiza de ansamblu a materialului putem vorbi, fără riscul de a greși, (și) de o anumită conduită a factorilor în drept în confruntarea cu fenomenul infracțional. Spre exemplu, apelul la preoți, respectiv, învățători în ceea ce privește conștientizarea populației de a respecta legile în vigoare, poate fi privit ca o complementaritate a acțiunilor întreprinse de instituțiile vremii în acest sens, aspect deloc de neglijat.

semnatarii-celor-10-dari-de-seama

Note:

[1] Wikipedia

[2] Arhivele naționale. Fond de arhivă 50/1939. Paginile 1‑3

[3] Idem, pagina 4

[4] Idem, pagina 5

[5] Idem, pagina 6

[6] Ibidem

[7] Idem, pagina 7

[8] Ibidem

[9] Idem, paginile 8‑9

[10] Idem, paginile 10‑11

[11] Idem, paginile 12‑13

[12] Idem, pagina 14

[13] Idem, pagina 15

Total 0 voturi
0

Cum am putea îmbunătăți acest articol?

+ = Verify Human or Spambot ?

Despre Punctul Critic

Punctul critic – revista de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativa asupra conținutului cât și a obiectivității [...]

Vezi descriere completă

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sunt de acord cu termenii si conditiile PunctulCritic.ro: PunctulCritic.ro isi rezerva dreptul de a sterge/edita orice comentariu si de a interzice postarea comentariilor care depasesc limitele limbajului civilizat, comit atacuri la persoana precum comentariile cu tenta antisociala, caracter rasist sau xenofob.

*