Punctul Critic » Istorie – Documente

Istorie – Documente

Niccolo Machiavelli – un original comentariu la Prima decadă a lui Titus Livius

Despre Machiavelli s‑a scris foarte mult și se mai scrie încă, în așa fel încât se poate spune că astăzi nu există vreo limbă în lume în care să nu fi fost tradus Principele (cea mai difuzată lucrare a sa); nu la fel de răspândite par a fi și Comentariile sau Discursurile sale. Facem precizarea însă că și în privința ...

citește »

Michel Houellebecq, romancier al epocii globaliste

Michel Houellebecq[1]   Potrivit unei diagnoze, „deoarece societățile noastre au ajuns acum în acest stadiu final în care refuză să recunoască degradarea, în care apelează la ficțiunea indiferenței, a visului, ele nu mai au pur și simplu curajul de a‑și privi în față propria realitate. Căci degradarea nu s‑a diminuat deloc, ea nu a făcut decât să se agraveze; este ...

citește »

Memoriu adresat de Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România și Societatea Română de Drept European președintelui Camerei Deputaților

„Stimate Domnule Președinte, Demersul pe care cu toată deferența îl facem, în urma unor atente și responsabile dezbateri ce au avut loc în cadrul Asociațiilor noastre, are ca obiect propunerea de modificare a Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării‑cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin ...

citește »

Habermas la 90 de ani

Prinși în vâltoarea vieții, mulți oameni acordă puțină atenție ideilor, socotindu‑le superflue. Unii cred că evenimentele sunt atât de presante încât a lua în seamă și concepțiile despre lume ar fi doar un lux de care se pot dispensa. Sunt și unii convinși că marile filosofii ar ține doar de trecut. Adevărul este însă altul. Ideile afectează viețile oamenilor, încât ...

citește »

„Decalogul lui Chomsky”

Lingvistul și filosoful american, unul dintre fondatorii științelor cognitive, Avram Noam Chomsky (n. 1924) este cunoscut pe plan internațional și ca un percutant critic social și activist politic. Este professor emeritus al Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT). A publicat peste 100 de cărți, în limba română fiind traduse următoarele: Teorii ale limbajului. Teorii ale învățării (în colaborare cu Jean ...

citește »

Grigore Gafencu. O viziune românească despre pace și război

Sunt demne de toată lauda eforturile de recuperare în cultura politică românească ale lui Grigore Gafencu făcute după 1990. Cred că a fost publicat tot ceea ce a lăsat scris diplomatul. Sau aproape tot, cine știe! Au apărut în edituri românești primele două cărți, scrise în exil, Les préliminaires de la guerre de l’Est și Les derniers jours de l’Europe, ...

citește »

1966: Reinstituționalizarea învățământului sociologic în România

Profesorul Iancu Filipescu (n. 18.04.1948) face parte din prima promoție de sociologi de după reinstituționalizarea învățământului sociologic în țara noastră. A fost cercetător științific în cadrul Laboratorului de Sociologie al Universității din București, cercetător științific la Centrul de Sociologie al Academiei R.S.R., conferențiar de sociologie industrială și apoi de comportament organizațional la Catedra de Științe Sociale de la Politehnica din ...

citește »

Hotare naturale şi statalitate în viziunea şcolii româneşti de geopolitică

Dezvoltată în ajunul şi în timpul celei de‑a doua conflagraţii mondiale, şcoala românească de geopolitică s‑a conturat ca o şcoală ad‑hoc, prin contribuţiile uneori disparate răzleţe și nesistematice, dar nu mai puţin valoroase, ale geografilor Ion Conea, Simion Mehedinţi, Nicolae Al. Rădulescu, Vintilă Mihăilescu, Mihai Popa‑Vereş, Mihai David, Nicolae M. Popp, Constantin Brătescu și Victor Tufescu, ale istoricilor Nicolae Iorga, ...

citește »

Integrarea europeană (virtuți și semne de întrebare)

1. Integrarea europeană – adâncirea în continuare a acesteia reprezintă obiectivul fundamental al UE, însăși rațiunea ei de a fi ca o structură asociativă interstatală – scopul pentru care statele europene s‑au constituit în această asociere, sperată a fi salvatoare, prin siguranța și prosperitatea ce se așteaptă de la UE; integrarea, în condițiile asigurării coeziunii pe toate planurile între instituțiile ...

citește »

Securitatea și globalizarea

Rezumat: Globalizarea influenţează raportul dintre securitatea naţională şi cea internaţională, dar şi alte raporturi (dintre securitatea naţională şi securitatea colectivă, precum şi dintre securitatea colectivă şi cea internaţională). Totodată, ea determină şi toate componentele acestor relaţii prin influenţa exercitată separat asupra securităţii naţionale, securităţii colective şi securităţii internaţionale. Astfel, securitatea naţională e influenţată puternic de fenomenul globalizării prin efectele induse ...

citește »