Punctul Critic » Ancheta Punctul Critic » Starea de fapt după 20 de ani

Starea de fapt după 20 de ani

Această publicație iese în lume din pricina unor neliniști, a unor preocupări ce cuprind tot mai mult societatea românească de astăzi privind alegerea „drumului bun” sau a „drumului greșit” pe care îl par curgem cu toții în acest moment istoric. Convingerea că ne aflăm pe un „drum greșit” este exprimată de majoritatea celor chestionați în această privință în toate sondajele de opinie din ultimii cincisprezece ani. „Direcția greșită” la care se referă cetățenii României nu privește opțiunea din decembrie 1989, ci privește, în mod clar, soluțiile, mijloacele și practica transformării unei economii etatizate într-o economie de piață, a unui regim dictatorial într-o societate democratică.
După cum plastic se exprima Adam Michnik, „dintr-un acvariu poți face o ciorbă de pește, dar este greu, dacă nu imposibil, să faci dintr-o ciorbă de pește un acvariu”. Și totuși, țările fostului sistem socialist au încercat imposibilul și în multe privințe au reușit. În toate aceste țări s-au pe trecut fenomene economice, sociale și politice care au avut ca rezultat integrarea lor în sistemul democrațiilor europene. România a în târziat și această întârziere are ca rezultat, în destule situații, punerea sub semnul întrebării a necesității integrării sale în același sistem. Tot mai des se pune întrebarea dacă nu cumva integrarea României în Uniunea Europeană dăunează mai mult Uniunii decât României? În spatele acestei întrebări se ascund temeri, prejudecăți, antipatii și, mai cu seamă, o privire superficială asupra realităților românești, cât și o greșită apreciere a resurselor umane și morale ale poporului român, precum și asupra adevăratelor probleme ale prezentului românesc. Pentru mulți români aderarea la U.E. nu a însemnat niciun fel de schimbare a cursului existenței lor Cei săraci au devenit mai săraci, cei uitați au fost și mai uitați, iar o bună parte din cei care sunt mulțumiți erau mulțumiți și ieri și alaltăieri. Toată lumea este de acord că lucrurile nu merg bine în țara noastră cu toate că opțiunea schimbării a fost corectă și bună. Probabil calea, soluțiile și mijloacele folosite după schimbare pentru a dezvolta o economie de piață și o societate democratică nu au fost cele mai izbutite.
Pentru a înțelege unde am greșit, pentru a corecta ceea ce este de corectat, pentru a înțelege ce ne dorim, de fapt (poate aceasta este marea problemă a noastră, sau cel puțin a celor care cred că ne în dreptăm către o direcție greșită, după cum ne arată sondajele de opinie) este absolut necesar să știm unde ne aflăm.
Știm cine suntem, dar nu știm cum suntem!
O analiză obiectivă a realității românești, după douăzeci de ani de tranziție, poate avea rezultate și neașteptate și neplăcute. Oricum ar fi, trebuie luate în seamă pentru că măcar un rost au – acela de a spar ge vraja.
Departe de a crea o amețeală triumfalistă, așa cum se întâmplă în deobște în dictaturi, mașina de zgomote ne aruncă mereu și ținte, subiecte false. Cu iuțeală de mână și nebăgare de seamă suntem lansați în curse palpitante după tot felul de obiective himerice sau neimpor tante.
Suntem o națiune cu o puternică amprentă rurală și poate din această pricină imaginarul are un rol extrem de important în viața noastră.
Din nefericire, am ajuns în situația în care imaginarul s-a substituit vieții însăși.

Revista Punctul critic nr. 01 (1) /2010: Starea de fapt după 20 de ani

  Cuprins revista Punctul critic nr. 01 (1) /2010: Starea de fapt după 20 de ani Editorial – Eugen Uricaru: În căutarea realității România după 20 de ani (I) Starea de fapt – Ioan-Aurel Pop: Criza scrisului istoric sau criza conștiinței publice? – Conf. dr. Corneliu Zeană: Starea sănătății poporului român: consecințele dezastruoase ale unei politici iresponsabile – Dr. Ion ...

citește »