Punctul Critic » Ancheta Punctul Critic » Societăţi deschise, societăţi închise (pagina 2)

Societăţi deschise, societăţi închise

Se vorbește astăzi foarte mult despre ”societatea deschisă”. Paradoxal, spre deosebire de deceniile anterioare, se vorbește mai puțin acum despre universul concentraționar, despre instituțiile de reeducare, despre ”instituțiile totale”, așa cum le-a denumit cândva Erving Goffman, autor care merită citit cu atenție mai ales din noua perspectivă actuală a așa-numitei ”societăți deschise”.

Oleg Balan, Mihai Poalelungi: Acţiunile efectivelor militare străine în Irak sub imperativele CEDO

Abstract After the intervention of Coalition Forces to Iraq in March 2003, there were registered a number of case in which persons, usually Iraqi nationals, alleged in face of the European Court of Human Rights violations of their fundamental rights and freedoms guaranteed in virtue of the European Convention on Human Rights (ECHR) by the agents of the occupying power ...

citește »

Luminița Iordache: Dezvoltarea socială şi e‑Guvernarea

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, administraţia publică a început un amplu proces de transformare. Studiul de faţă va adopta o perspectivă descriptivă şi va fi concentrat pe analiza adoptării e‑Guvernării, a tehnologiilor bazate pe Web şi noilor metode de furnizare a serviciilor și transformarea sectorului public. Această transformare poate conduce la schimbarea socială, iar e‑Guvernarea reprezintă un instrument ...

citește »

Bogdan Berceanu: Guvernanţa: cheia reuşitei procesului de integrare europeană?

„Există multe obiective pe care nu le putem atinge singuri, ci numai împreună. Sarcinile sunt împărţite între Uniunea Europeană, statele membre şi autorităţile locale şi regionale ale acestora.” (1) Introducere La 27 martie 2007, a avut loc la Berlin o reuniune a şefilor de stat şi de guvern ai statelor membre ai Uniunii Europene ce s‑a concretizat cu Declaraţia de ...

citește »

S. Cristian: O analiză a Dărilor de seamă întocmite de Corpul de Jandarmi din România anului 1939

Criminalitatea, sub toate formele sale, continuă să preocupe lumea contemporană. O scurtă privire retrospectivă asupra fenomenului ca atare are darul să ne ofere unele lămuriri asupra stării de fapt din ţara noastră, de exemplu în anul de graţie 1939, an de cotitură în istoria întregii lumi. Germania lui Hitler invadează Polonia la începutul lunii septembrie. În România, primul ministru Armand ...

citește »

Pavel Crihan: Enciclopedia Şcolii Sociologice de la București

La finele anului 2015 a ieșit de sub tipar prima fasciculă din cadrul unui amplu proiect științific dedicat editării Enciclopediei Școlii Sociologice de la București, ca parte a Marii Enciclopedii a României, inițiată și coordonată de academicianul Tudorel Postolache. Prima fasciculă este dedicată fondatorului Școlii Sociologice de la București, Dimitrie Gusti, remarcabilă personalitate a culturii române din perioada interbelică. Volumul, ...

citește »