Punctul Critic » Ancheta Punctul Critic » Resursele naturale în era globalizării

Resursele naturale în era globalizării

Un paradox istoric a făcut ca odată cu triumful principiului naţionalităţilor şi recunoaşterea legitimităţii statului naţiune, ca actor în câmpul relaţiilor internaţionale, să se accentueze şi panta declinului entităţii etatice în condiţiile modernităţii târzii.
Dacă modernitatea europeană, la sfârşitul secolului al IX lea şi începutul secolului al XX lea se caracteriza, potrivit modelului prefigurat de Max Weber, printr un extensiv proces de raţionalizare a organizării sociale, având ca premise şi suport dezvoltarea tehnologică, explozia cunoştinţelor ştiinţifice, concentrarea mijloacelor de producţie şi proliferarea aparatului birocratic, statul – ca monopol al exercitării coerciţiei legitime – nu reprezenta altceva decât forma deplină, obiectivată şi coerentă a instituţionalizării puterii; un artefact sinonim ordinii impuse, până la ultimele limite şi consecinţe, cadrelor spaţio temporale naţionale. Primatul acordat individului şi emergenţa tendinţelor de natură să accentueze atributele impersonalităţii şi anonimatului acestuia într o societate organizată pe alte coordonate decât cele ale comunităţii tradiţionale au creditat şi au accelerat transformarea statului modern. Rostul şi funcţiile sale s au modificat. Valorile constitutive, tutelare ale coeziunii etatice a indivizilor cetăţeni şi a grupurilor sociale animate de interese diferite au lăsat loc unor raţiunii funcţionale care nu au întârziat să se instrumentalizeze. Scopurile au fost ecranate de mijloace iar dimensiunile lor etice au fost estompate de considerente şi valorizări ideologice care au început să prevaleze ca justificări în sfera acţiunii publice, oferind, totodată, cauţionări convenabile forţelor politice şi liderilor care s au erijat în exponenţi şi garanţi ai „raţiunii de stat”.

Revista Punctul critic nr. 04 (10) /2013: Resursele naturale în era globalizării

  Cuprins revista Punctul critic nr. 04 (10) /2013: Resursele naturale în era globalizării Sumar Editorial: – Dr. Mihai Milca: Statul postmodern şi riscurile globalizării Resursele naturale in era globalizarii: – Ioan Negruțiu, E.N.S Lyon: Resursele naturale în era globalizării: Spre o dezvoltare sustenabilă – Cristi Pantelimon: Roşia Montană, mină de aur sau iad politicianist? – Anca Moț: Roșia Montana ...

citește »