Punctul Critic » Ancheta Punctul Critic » Presa românească postdecembristă – vector al democrației sau instrument de manipulare? (pagina 3)

Presa românească postdecembristă – vector al democrației sau instrument de manipulare?

Atitudini și reacții ale minorităților naționale față de Unirea Basarabiei cu România: bulgarii și găgăuzii

Ingineria identitară în Basarabia – rusificarea În prezent, termenul de Basarabia se referă, sub aspect politico‑administrativ, la actuala Republică Moldova (chiar dacă aceasta reprezintă acum 66,8% din teritoriul fostei Basarabii, lipsindu‑i județele Cetatea Albă și Ismail, precum și partea de nord a județului Hotin). Granițele fusese trasate în 1940, iar teritoriile sus‑menționate, fiind încorporate în RSS Ucraineană de atunci, aparținând ...

citește »

„Caietele negre” ale lui Heidegger

Filosofia lui Heidegger se bucură de multă vreme de notorietate universală. Piesele ei de rezistență – interogarea sensului structurii logice a gândirii, recuperarea unor abordări clasice ale sensului, readucerea în actualitate a privirii vieții pe linia împlinirii ei, inițiată de apostolul Pavel, punerea în valoare a metodei fenomenologice a lui Husserl, tematizarea din nou a ființei, originala examinare a existenței ...

citește »

Armonizarea neunitară a legislaţiei româneşti privind drepturile de autor cu directivele europene în materie

Abstract: In this study are presented defining elements of the „copyright” covered by the directive of the European Parliament and of the Council – Directive no.2014/26/EU on the collective management of copyright and related rights and the granting of „multi‑territory licenses” for musical works for online use in the internal market. Proprietatea intelectuală prin componenta drepturilor de autor reprezintă temelia ...

citește »

Limba română în Israel. Aspecte istorice şi bibliografice

Rezumat: Prezentarea noastră își propune să aducă în fața publicului câteva aspecte referitoare la poziția limbii române în Israel din punct de vedere istoric și bibliografic. Temă care trebuie să nu fie uitată de Ziua Limbii Române, având în vedere situația deosebită a vorbitorilor de limba română din Israel în ultimii circa 140 de ani. Un prim aspect este faptul ...

citește »

Valentin Lipatti sau negociatorul prin excelenţă

Generaţia care a trecut prin experienţa tensionată a Războiului Rece încă îşi mai aduce aminte de un eveniment capital al anilor ’70: Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa. Dacă l‑am mai preţui ar trebui să‑l aniversăm la fiecare 1 august, data încununării cu succes a acesteia prin semnarea, la Helsinki, a Actului final. Pregătită şi finalizată între 1972‑1975, Conferinţa ...

citește »

Ion Brad – scriitor, cărturar și diplomat

La numai câteva luni după trecerea la cele veșnice a prietenului nostru Ion Dodu Bălan, a luat drumul veșniciei și statornicul amic și confrate, poetul, romancierul, dramaturgul, eseistul și traducătorul Ion Brad. Brad cel veșnic chipeș și de‑a pururi verde – cum îmi plăcea să îl alint – reprezentant de seamă al literaturii române și al României întregi, cea pe ...

citește »

Calitatea vieţii. Un proiect pentru România

Calitatea vieţii. Un proiect pentru România (Coordonatori: Elena Zamfir şi Iuliana Precupeţu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018, 415 p.) Calitatea vieţii reprezintă o problemă socială, dar şi o temă de cercetare cu multiple valenţe teoretice, metodologice şi aplicative, care preocupă în egală măsură pe specialiştii din domeniul ştiinţelor sociale şi politice, interesaţi în identificarea şi explicarea dimensiunilor variate şi complexe ...

citește »

„Aurora Martin, Reprezentare identitară feminină în cultura română”, ediţia a II a revizuită, Editura Pro Universitaria, București, 2018

Lucrarea autoarei Aurora Martin, „Reprezentarea identitară feminină în cultura română”, încadrată în aria tematică a studiilor de gen, a apărut la editura Pro Universitaria în anul 2018 și reprezintă publicarea în volum a tezei de doctorat, susţinută în anul 2013 la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti. Volumul pune în lumină dimensiunile prin care este reprezentată femeia în cultura română, ...

citește »

Pactul Mondial privind Dreptul la Mediu – Cadrul juridic global unic pentru protejarea mediului

Dacă dreptul la mediu este recunoscut ca drept fundamental al omului, garantarea respectării acestuia la nivel mondial, regional sau național este încă departe de a deveni o realitate. Dovada o reprezintă edificiul juridic al standardelor de drepturile omului, clădit de principalul autor și redactor al Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948, eminentul jurist René Cassin. Această construcție a fost ...

citește »

Cea de‑a doua Conferință mondială consacrată jurnalismului constructiv

Declarația Universală a Drepturilor Omului, de la a cărei adoptare s‑au împlinit, la 10 decembrie 2018, 70 ani, prevede în articolul 19 dreptul oricărei persoane la libertatea de opinie și de expresie care implică libertatea de a avea opinie fără amestec din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a difuza, fără a ține cont ...

citește »