Punctul Critic » Ancheta Punctul Critic (pagina 10)

Ancheta Punctul Critic

Maria Pilchin: Ion Vatamanu şi (al)chimia traducerilor în laboratorul dictaturii

Ion Vatamanu este scriitorul care interesează prin personalitatea şi biografia sa în primul rând. CV‑ul auctorial nu poate să nu reţină atenţia. Poetul‑chimist, un fel de oximoron, te face să te apropii de el într‑un fel aparte, cu o preocupare deosebită pentru această interdisciplinaritate mai rar întâlnită în acea perioadă, remarcată şi de alţii, chiar de prefaţatorul volumului de debut, ...

citește »

Şerban Cionoff: Pseudodisidenţa anticeauşistă şi deliciile postcomunismului (Studiu de caz)

Când, pe 30 decembrie 1989, Gabriel Liiceanu lansa fulminantul „Apel către lichele” – pe care una dintre vocile cele mai sonore ale proaspăt constituitului GDS îl va decreta că este „un document electrizant ca mesaj și formidabil ca scriitură” – puțini erau cei care știau prea multe lucruri despre autor. Dar, pe fondul emoției colective, al zvonurilor în cascadă și ...

citește »

Sonia Cristina Stan: Faptul divers, cuceririle ştiinţifice şi ocolirea discursului ideologic în presa comunistă din România

Sonia Cristina Stan[1] În timpul regimului comunist, puţine erau informaţiile de presă care scăpau retoricii propagandistice a Partidului Comunist Român. Cu toate acestea, ele nu erau cu totul inexistente. Se constituiau de regulă din puţinele ştiri de fapt divers (interne, dar mai ales internaţionale), informaţiile utilitare, răspunsurile la scrisorile adresate redacţiei şi cam atât. Cercetarea noastră s‑a focalizat asupra a ...

citește »

Luminiţa Iordache: Instituții, mișcări sociale, revendicări civice

Dintotdeauna au existat inegalități în lume, însă, de‑a lungul timpului, acestea au produs diferențe mari în standardele de viață ale oamenilor, separând țările bogate ale lumii de cele sărace. Cauzele acestor probleme sunt în mare parte politice și economice. Potrivit literaturii de specialitate, problema politicului nu este aceea de necunoaștere a nevoilor oamenilor sau a implementării unor politici sau strategii ...

citește »

Irina Moroianu Zlătescu: Drepturile omului – prezent și viitor în Uniunea Europeană

Irina Moroianu Zlătescu[1] Abstract: In support of the European Union’s commitment to guarantee the rights laid down in the Charter of Fundamental Rights in the European Union, the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) was created. The Agency will soon fulfill ten years. The multiannual objectives 2017 – 2019, are aimed at strengthening the competence of the Agency for ...

citește »

Irina Bogdan: Yemenul după Primăvara Arabă

Într‑un tablou în care sărăcia apăsătoare, corupția înfloritoare și regimurile totalitare se prezentau ca actori principali, nu a fost nevoie decât de o scânteie pentru a aprinde o lume care mocnea de ceva vreme. Scânteia Primăverii Arabe a fost aruncată de tânărul tunisian Mohammed Bouazizi, un vânzător ambulant din orașul Sidi Bouzid care s‑a autoincendiat în semn de protest după ...

citește »

Andrei Marga: Capitalismul și confucianismul. Opinia lui Max Weber

După cum se știe, în Etica protestantă și spiritul capitalismului (1904) Max Weber pune întrebarea cardinală a cercetărilor sale: „ce înlănțuire de împrejurări a făcut ca tocmai pe pământul Occidentului, și numai aici, să se producă fenomene culturale care totuși – așa cum cel puțin noi ne putem da seama cu satisfacție – se situează pe o direcție a dezvoltării ...

citește »

Ion Calafeteanu, Gheorghe Sbârnă: Înfăptuirea idealului naţional suprem: Marea Românie Unită şi recunoaşterea sa internaţională (1918‑1920)

Centenarul Marii Uniri În a doua jumătate a anului 1918, după mai bine de patru ani de la declanșarea celei mai mari conflagrații pe care o cunoscuse până atunci omenirea, ani de jertfe, de dureri, dar și de speranțe niciodată pierdute – în ciuda eșecului diverselor inițiative de pace – finalul apropiat al războiului era anunțat de starea de epuizare ...

citește »

Ioan Alexandru Florea: Valori și instituții politice în Orientul Mijlociu „O paralelă între Ibn Khaldun şi Machiavelli”

O analiză a instituțiilor politice și a valorilor instituționale prezente în Orientul Mijlociu trebuie să cuprindă istoria țărilor din regiune, schimbările geopolitice și economice, bătăliile geostrategice pentru resurse și influență. Un alt fenomen care nu poate fi ignorat este extremismul religios. Acest fenomen este multiform, dar are mereu o componentă ideologică, iar rădăcinile acesteia le putem găsi în special în ...

citește »

Dan Banciu: În memoriam: Miron Gh. Constantinescu (13 decembrie 1917 – 18 iulie 1974) şi relansarea sociologiei româneşti în anii ’60 ’70

Predoslovie Istoricii şi biografii care s‑au aplecat asupra studierii sinuoasei şi controversatei perioade a comunismului în România nu puteau să ignore din analizele şi scrierile lor activitatea lui Miron Constantinescu (1917‑1974), personalitate politică şi intelectuală, deopotrivă, care a îndeplinit funcţii de răspundere în conducerea partidului şi statului, afirmându‑se şi gestionând destinele sociologiei din România, odată cu reinstituţionalizarea acesteia în învăţământ ...

citește »