Punctul Critic » Ancheta Punctul Critic » Geopolitica vecinătăţii

Geopolitica vecinătăţii

Geopolitica frontierelor românești, în dinamica lor istorică, reprezintă o concludentă și profitabilă lecție, din care însă nici elitele politice de azi, nici omul de rând nu au tres toate învățămintele cuvenite. Vecinătăți potrivnice, spații de conflict și confluență disputate, în cuprinsul cărora s‑au manifestat și s‑au extins sistematic hegemonii insidioase și forme de dominație brutală, neantizantă.După secole de opresiuni și umilințe, răzlețiți și învrăjbiți, sub presiunea deznaționalizării, suportând agresiuni de tot felul la adresa limbii și credinței lor creștin‑ortodoxe, a spiritualității lor profunde, nu este de mirare că românii difuz al siguranței că trăiesc printre ai lor au pierdut treptat sentimentul, al solidarității lor etnice și organicității apartenenței naționale pentru a deveni victimele predilecte ale unui sindrom al încercuirii, victime expuse și concesionate unei alterități dușmănoase. Românii și entitățile lor etatice, inclusiv statul național unitar desăvârșit după primul război mondial, au devenit țintă permanentelor atacuri concentrice și concertate ale unor structuri xenocratice fățișe sau oculte și ale unor alianțe diabolice recurente. O încercuire continuă de la este la vest și de la nord la sud. O încercuire care nu a slăbit în timp și care continuă și în prezent.

Revista Punctul critic nr. 01 (11) /2014: Geopolitica vecinătăţii

  Cuprins revista Punctul critic nr. 01 (11) /2014 Geopolitica vecinătăţii Sumar Editorial: – Dr. Mihai Milca: Sindromul încercuirii Geopolitica vecinătăţii – Prof. univ. dr. Ștefan Glăvan: Uniunea Europeană şi evoluţia statelor din Balcanii de Vest – Prof. univ. emerit dr. Aurel Preda: Nici Transilvania, nici Basarabia! – Doctor în sociologie politică Liviu Mădălin Neacșu: Situația de risc major a ...

citește »

Mihai Milca: Sindromul încercuirii

Ori de câte ori, ca români, ținem să ne afirmăm identitatea națională cădem pradă unui orgoliu primordial, acela de a ne certifica unicitatea. Invocăm originile merituase ale daco‑romanității, dăinuirea istorică, virtuți eroice, sacrifiiciile liderilor exemplari și ale strămoșilor anonimi.În același timp plătim tribut iluziilor și slăbiciunilor noastre etno‑psihologice. Ne place să credem că România este poate singura țară din zonă ...

citește »

Ștefan Glăvan: Uniunea Europeană şi evoluţia statelor din Balcanii de Vest

Ţările din Balcanii de Vest reprezintă o reală provocare pentru UE, criteriile de aderare la această Uniune fiind legate de aspectele politice şi economice care se bazează pe legislaţia şi politicile Uniunii Europene. În ciuda faptului că regiunea Balcanilor de Vest este formată din state care se găsesc în situaţii diferite din punct de vedere al măsurilor impuse de către ...

citește »

Aurel Preda: Nici Transilvania, nici Basarabia!

Motto: „Dacă împrejurările s‑ar schimba, eu aş fi, deopotrivă, progerman şi, respectiv, antifrancez”. Winston Churchill În istoria recentă, indolenţa însoţită mai nou şi de indiferenţa faţă de tot ceea ce este interes naţional, au devenit, după „revoluţia din 1989”, manifestări obişnuielnice ale unor pături, din nefericire largi ale poporului nostru. Pe plan extern, de pildă, stârnesc consternare neglijarea sau chiar ...

citește »

Liviu Mădălin Neacșu: Situația de risc major a „Noii Ucraine” în contextul geopolitic internațional

Motto: „Dintre toate manifestările de forţă, abţinerea este cea care impresionează cel mai mult.” (Tucidide, Războiul pelopolisiac, sec. V î.e.n.) De peste 2000 de ani, granițele Europei se schimbă fără încetare. Ca peste tot în lume, alianţele militare şi asocierile economice de la începutul mileniului III necesită cooperarea între membrii săi în primul rând pe baza afinităților comune: cultura sau ...

citește »

Vasile Leca: „Invazia” Rusiei și implicațiile asupra zonei Mării Negre și Balcani

Cuvinte cheie criză, securitate, Ucraina, ocupaţie, Crimeea Împlinirea a o sută de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial, găseşte Europa în faţa unor provocări care nu prevestesc nimic bun. „Invazia “ rusească în Crimeea a readus în prim plan analiza raporturilor dintre evoluţia mediului de securitate regional şi exerciţiul relaţiilor de putere, dar şi conceptul de regiune extinsă a ...

citește »

Ion M. Anghel: Implicaţiile generate de situaţiile de dublă cetăţenie în cazul României

Prolegomene Concepte de genul „cetăţenia”, „dublă cetăţenie”, „apatridie” ş.a., în aparenţă sintagme tehnice – ţinând de domeniul juridic sau de legislaţia naţională, drept internaţional, dreptul Uniunii Europene ş.a., devin, într‑un anumit context al relaţiilor dintre state – care poate fi mai armonios ori mai litigios, o problemă şi încă una delicată, cu dezvoltări, uneori, greu de controlat; acesta constituie şi ...

citește »

Ionuţ – Bogdan Berceanu: Tranziție și modernizare în administraţia publică din Uniunea Europeană

Introducere Literatura de specialitate1 distinge între în ceea ce priveşte procesul de tranziţie între două mari grupuri de state din Europa: ţările din Sud-estul, Estul Europei şi ţările din Europa Centrală şi de Est. Pentru statele din Europa de Sud-est procesul tranziţiei a reprezentat un proces ce a adus profunde schimbări la nivel politic şi economic şi care a afectat ...

citește »

Ioan Popa: O valoroasă lucrare enciclopedică: „Localităţile Republicii Moldova”

Programată să apară în 15 volume, lucrarea enciclopedică „Localităţile Republicii Moldova” a ajuns la volumul 11, ieşit recent de sub tipar la Chişinău sub auspiciile Fundaţiei cultural – umanitare „Draghiştea”, cu un sprijin important din partea Departamentului Politici pentru relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul MAE român. Cele 11 volume editate până acum, începând din anul 1999, reconstituie în ...

citește »