Punctul Critic » Ancheta Punctul Critic » Basarabia românească. Destin şi istorie

Basarabia românească. Destin şi istorie

La aproximativ un secol de la împlinirea idealului de unitate națională, românii și România se pregătesc de marea lor sărbătoare națională. O sărbătoare care vine să ne amintească de sacrificiul făcut de înaintași pentru ca existența noastră astăzi în lume, ca națiune și țară printre alte națiuni și țări, să fie posibilă. O sărbătoare care, dincolo de marea bucurie pe care ne-o aduce cu sine, ar trebui să constituie un moment de trezire națională, care să ne confere luciditatea și forța de a rezista și înfrunta multiplele iluzii și provocări pe care realitatea unei lumi globalizate și extrem de frământate le revarsă astăzi peste noi, într-un mod extrem de insidios, care caută să ne înșele spiritul și ființa națională spre a ne ruina ca țară și pierde ca națiune. O sărbătoare unde amintirea și glorificarea jertfelor făcute pentru întregirea țării și propășirea neamului ar trebui să ne dea putere și să ne responsabilizeze pentru a întări și perpetua construcția națională și idealul unității naționale, spre a lăsa generațiilor următoare o moștenire demnă de cea lăsată nouă de înaintași.

Revista Punctul Critic 4 (22) 2017: Basarabia românească. Destin şi istorie

Punctul critic nr. 04 (22) 2017 Basarabia românească. Destin şi istorie La aproximativ un secol de la împlinirea idealului de unitate națională, românii și România se pregătesc de marea lor sărbătoare națională. O sărbătoare care vine să ne amintească de sacrificiul făcut de înaintași pentru ca existența noastră astăzi în lume, ca națiune și țară printre alte națiuni și țări, ...

citește »

Mihai‑Bogdan Marian: Cu gândul la marea sărbătoare a tuturor românilor

Abstract: La aproximativ un secol de la împlinirea idealului de unitate națională, românii și România se pregătesc de marea lor sărbătoare națională. O sărbătoare care vine să ne amintească de sacrificiul făcut de înaintași pentru ca existența noastră astăzi în lume, ca națiune și țară printre alte națiuni și țări, să fie posibilă. O sărbătoare care, dincolo de marea bucurie ...

citește »

Constantin Hlihor: Între geopolitica marilor puteri şi idealurile unităţii naţionale depline

Introducere Victoriile obţinute de armatele româno‑ruse în vara anului 1917 au fost un excelent suport moral pentru societatea românească de a rezista în faţa unei situaţii politice şi geopolitice extreme care avea să vină după acest moment de epopee. Apariţia valului revoluţionar cu cele două componente ale sale – revoluţia unităţii naţionale şi revoluţia bolşevică – va influenţa decisiv destinul ...

citește »

Ambasador Ion N. Anghel: Bătălia pentru Basarabia

Abstract: Centenarul Marii Uniri va constitui, în 2018, prilejul de a sărbători aniversarea acelui eveniment epocal al tuturor românilor, așteptat ca un moment de apoteoză al neamului nostru românesc. Cinstirea celor care au înfăptuit România Mare, ca și a acelora care și‑au dăruit viața, sacrificându‑se pentru reîntregirea neamului, pentru păstrarea identității naționale și a vetrei strămoșești, pentru apărarea și recuperarea ...

citește »

Ion Țurcanu: Sfatul Țării – un vector decisiv al procesului unionist (1917‑1918)

Sfatul Țării nu a fost produsul unei întâmplări oarecare, el a apărut într‑un moment al istoriei cu totul special și într‑un context istoric pe cât de agitat, pe atât de productiv. Căutând răspuns la întrebarea cum a fost posibilă unirea Basarabiei cu România în 1918, realizată cu contribuția Sfatului Țării, Ștefan Ciobanu ajungea să constate că pentru observatorul atent „este ...

citește »

Dacian Vasincu: O analiză a situaţiei politico‑parlamentare din Basarabia în perioada 1917‑1919

Abstract: Basarabia sau Republica Moldova, cum este denumită mai nou, după anul 1990, este un teritoriu românesc care a cunoscut numeroase vicisitudini istorice și care a fost teatrul unor dramatice situații conflictuale de‑a lungul timpului. Modul de organizare politico‑administrativ din momentul unificării cu țara‑mamă (27 martie 1918), precum și ulterior este analizat din perspectiva diagramei SWOT. 1.1. Scurt istoric al ...

citește »

Angela Banciu: Dimensiuni politico-juridice ale consfinţirii Marii Uniri în Constituţia României din 1923

Prăbuşirea imperiilor absolutiste: premisa formării şi desăvârşirii statelor naţionale Primul Război Mondial a entuziasmat iniţial spiritele, pentru ca apoi idealurile şi speranţele secolului XX să fie, în bună măsură, destrămate sau chiar spulberate total. Afectând violent toate planurile vieţii, de la cel material la cel psihic, războiul a subminat echilibrul social, generând o stare de insecuritate şi neîncredere, asociate cu ...

citește »

Vasile Păsăilă: Învățământul românesc din Basarabia după Marea Unire din 1918

Desăvârșirea făuririi statului națio­nal român în memorabilul an 1918 a creat condiții favorabile realizării unor importante progrese în domeniul culturii, în cadrul cărora învățământului i‑a revenit un rol important. Exigențele care se aflau în fața națiunii din acest punct de vedere erau stringente și ele reclamau măsuri importante de punere în valoare a noilor posibilități. Dacă până acum – sublinia ...

citește »

Ioan C. Popa: 1940 – al treilea rapt al Basarabiei, primul pas spre dezmembrarea României Mari

1940 – al treilea rapt al Basarabiei, primul pas spre dezmembrarea României Mari[1] După încheierea Primului Război Mondial și împlinirea idealului de întregire națională, România a devenit unul dintre statele cele mai devotate principiilor apărării statu‑quo‑ului și securității colective în Europa. Sistemul de alianțe pus în aplicare cu consecvență de toate forțele politice care s‑au succedat la guvernare (Mica Înțelegere, ...

citește »

Maria Pilchin: Avatarurile poeziei româneşti din Basarabia în perioada sovietică şi post‑sovietică

E deja un truism faptul că unul dintre motivele centrale ale poeziei române este „frunza verde”, „foaia verde” şi întreg câmpul lexical şi semantic al conceptului. Explicaţia vine şi din contextul agrar al culturii române, context care, într‑o cultură tânără, periferică, produce metafore vegetale care să suplinească lipsa marilor simboluri ale marilor polisuri şi epopei. Astfel, „foaia”, ca element al ...

citește »