Punctul Critic » Redacția

Redacția

Redacția Punctul criticRevista Punctul Critic

• Mihai Milca – director
• Iacob Florea – redactor-sef
• Sebastian Simion – secretar general

Fondator: Eugen Uricaru

Lista colaboratorilor
• Darie Cristea, sociolog
• Raluca Gheorghiu, traducător
• Cristi Pantelimon, sociolog, conferențiar universitar
• Ioan-Aurel Pop, istoric, președinte al Academiei Române
• Grigore Traian Pop, scriitor
• Bogdan M. Popescu, cercetător științific în relații internaționale și științe politice
• Mohammad El-Sayed Selim, profesor de științe Politice la Universitatea din Kuweit și la Universitatea din Cairo
• Răzvan Voncu, critic literar
• Corneliu Zeană, medic, conferențiar universitar
• Dorel Abraham, sociolog, directorul Centrului de Sociologie Urbană și Regională
• George Apostoiu, diplomat
• Diana-Camelia Iancu, lector universitar doctor, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București
• Nicolae Mareș, diplomat
• Ion Marin, conferențiar universitar doctor, ziarist
• Corneliu Ostahie, ziarist
• Florea Țuiu, economist, ziarist
• Cristina Voicu, asistent universitar doctor, Academia de Studii Economice, București
• Corina Bistriceanu Pantelimon, doctor în sociologie
• Septimiu Chelcea, psiho-sociolog, prof. univ. dr.
• Victor Mocanu, doctor în sociologie, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al
Academiei de Științe din Republica Moldova
• Ion Mocanu, doctorand în sociologie, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al
Academiei de Științe din Republica Moldova
• Sonia Cristina Stan, sociolog, ziarist
• Aurelian Stoica, doctor în sociologie
• Alex. Ștefănescu, critic literar
• Neagu Udroiu, diplomat, ziarist
• Marius Văcărelu, doctor în științe administrative
• Ioan Alexandru, prof. univ. dr.
• Maria Angelescu-Artene, diplomat, doctorand în științe politice
• Șerban Cionoff, ziarist
• Constantin-Ovidiu Craiu, doctorand în sociologie
• C.M. Drăgan, prof. univ. dr.
• Cristóbal de La Fuente, profesor la o reputată Universitate americană, analist al mediului politic și social latino-american
• Valeriu Antonovici, doctorand în Științe politice
• Veronica Dumitrașcu, sociolog, cercetător științific
• Andreas Grip, sociolog
• Vasile Leca, expert în probleme politice balcanice, ambasador
• Adrian Mac Liman, prof. de Științe politice la Universitatea din Barcelona
• Andrei Marga, prof. univ. dr., rector al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
• Vasile Neacșa, profesor – Institute for Studies in International Relations and Public Policy (ISIRP), Bruxelles, Universitatea din Liege, Universitatea Financiar Bancară

Editor
Fundația Culturală Ideea Europeană

Co-editor
Fundația “Platon Pardău”

ISSN print 2068‑8989
Revista este inregistrata la OSIM

Confidențialitate:
Fundația Culturală Ideea Europeană – Revista Punctul Critic este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 23232.

Unica responsabilitate a revistei Punctul critic este de a publica opiniile, fie acestea cat de diverse, ale colaboratorilor ei.

Responsabilitatea pentru conti­nutul fiecarui text, conform legistației în vigoare, revine exclusiv autorilor.

Fundația Culturală Ideea Europeană
Adresa poștală: OP-22, CP-113, Sector 1, București, Cod 014780
Cod fiscal: 15911590
Cont Lei: RO87 RNCB 0072 0496 7695 0001
BCR Filiala Sector 1 București

Tel/Fax: 021-2125692.

Pentru sugestii, propuneri si observatii, va rugam sa ne contactati: office@punctulcritic.ro