Punctul Critic » pagina 2

Articole din

Ambasador Aurel Preda: „Neuitatul” an 1991. România, defuncta Uniune Sovietică şi… Republica Moldova! (Din însemnările unui diplomat român)

În fine, în acel an 1991, istoria şi‑a ieşit din insensibilitatea ei aparentă şi a acţionat. …Suceava, sfârşit de decembrie 1991. Am plecat de la Bucureşti în Cetatea de Scaun a lui Ştefan – cum se spune – cu „frâna trasă”. Conduceam delegaţia română de grăniceri la negocierile cu sovieticii pe probleme de frontieră în cadrul sesiunii Comisiei Mixte româno‑sovietice. ...

citește »

Nicolae Dabija: Despre statul comun România‑Republica Moldova

La 27 martie 1918 Sfatul Țării, organul legal, reprezentativ al Republicii Democratice Moldovenești a votat Unirea Basarabiei cu România, încadrându‑se perfect în normele dreptului internațional, care stabilesc dreptul popoarelor la autodeterminare, prevedere consemnată și de Tratatul de Pace de la Paris din 4 iunie 1920, prin care Consiliul Suprem al Conferinței de Pace recunoaște Unirea Basarabiei cu România. Părțile semnatare ...

citește »

Marius Văcărelu: Republica Moldova – statisticile sărăciei şi exodului

Teritoriul dintre Prut și Nistru este unul puțin cunoscut în Europa, ca urmare a calităților deloc remarcabile ale conducătorilor ultimelor decenii din zonă. Numărul de cărți scrise despre acest spațiu este redus, el interesează de regulă doar geopolitica, iar cum pe agenda globală Moldova nu își poate afla o poziție superioară, nici numărul de cititori nu este unul ridicat. Pentru ...

citește »

Sebastian Simion: Provocarea transnistreană

Pe 12 aprilie 2017 Sovietul Suprem al Republicii Transnistria (PMR, Pridnestrovskaya Moldavskaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika) a aprobat, la o a doua citire, proiectul de lege prin care steagul Federaţiei Ruse devine simbol „naţional” putând fi arborat, alături de drapelul aşa‑numitului stat, pe clădirile oficiale şi la diverse festivităţi şi ceremonii publice. Aprobarea proiectului legislativ a venit în continuarea unei solicitări ...

citește »

Taras Dobrovolskyy: Basarabia în secolul al XXI‑lea

Introducere Subiectul Basarabiei și al destinului acestei regiuni istorice nu și‑a pierdut actualitatea pe scena politică românească, unde sunt invocate în continuare trecutul istoric comun și aceeași identitate lingvistică și culturală cu restul spațiului românesc. Subiectul este actual și dacă ne referim la sfera intereselor rusești în regiune, și la obiectivul Ucrainei de a‑și păstra integritatea teritorială. Evenimentele recente din ...

citește »

Irina Moroianu Zlătescu: Importanța educației în domeniul drepturilor omului în sistemul O.N.U.

Abstract: La 10 decembrie 2018 se vor împlini 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDO), document de o valoare inestimabilă. Acest prim studiu consacrat importantei aniversări își propune să evidențieze preocuparea pentru educația în domeniul drepturilor omului existentă la nivelul ONU și al agenției sale, UNESCO, în ultimii 25 de ani. On the 10th of ...

citește »

George Apostoiu: Criza din Catalonia

Octombrie 2017 va rămâne nu doar în istoria Spaniei, ci și a Uniunii Europene, o lună cu adevărat dramatică. Mișcarea independentistă din Catalonia a atins un grad de intransigență atât de ridicat, încât mult nu a lipsit să degenereze în anarhie. Pentru apărarea ordinii constituționale, Madridul abia a putut să evite o posibilă derivă autoritară. Odată cu succesul obținut de ...

citește »

Septimiu Chelcea: Gelozia – „monstrul cu ochii verzi‑gălbui” (Eseu psihosociologic)

Despre persoanele geloase, despre gândurile, sentimentele și comportamentele lor s‑au spus multe vorbe de spirit. În „Othello, maurul din Veneția” (actul III, scena 3), William Shakespeare a asociat geloziei culoarea verde‑gălbui, dezvăluind lumii că gelozia este un „Monstru cu ochii verzi‑gălbui” (the green‑eyed monster). Marele Will, în Comedia erorilor (1592), aprecia că „Vorbele veninoase ale unei soții geloase sunt mai ...

citește »

Mirela‑Adriana Viziru: „Revoluția” indienilor zapatiști din Chiapas

Abstract: Mișcarea zapatistă din Mexic a fost intens mediatizată și s‑a bucurat, la scurt timp după izbucnirea conflictului din Chiapas, de un număr foarte mare de simpatizanți, atât în interiorul țării, cât și pe plan internațional. În prezent, teritoriile zapatiste par să fi întâlnit un blocaj în implementarea ideologiei promovate de EZLN (Armata Zapatistă de Eliberare Națională), gruparea care i‑a ...

citește »

Mihai Milca: Evreii, Aliații și Holocaustul

Deși caracterul excesiv al măsurilor discriminatorii și practicilor teroriste de stat naziste era mai mult decât evident, încă de la începuturile regimului politic totalitar instaurat de Hitler în Germania la 30 ianuarie 1933, conștientizarea proporțiilor și consecințelor acestora la nivelul populației evreiești și al mediilor din afara frontierelor Reichului a fost puternic grevată de fenomene inerțiale și incomprehensiunea sensului acestora. ...

citește »