Articole din

Punctul critic nr. 4 (18) 2016: Securitatea agroalimentară, bătălia pentru apă şi schimbările climatice

Revista Punctul critic nr. 04 (18) /2016: Securitatea agroalimentară, bătălia pentru apă şi schimbările climatice De-a lungul istoriei, mizele geopolitice au avut drept constantă deținerea de teritorii, fie prin supremație militară, prin politici expansioniste brutale, fie prin strategii economice și supremație difuză, cu ajutorul mijloacelor financiare și al controlului rutelor comerciale. Secolul al XX-lea – în care ascensiunea tout azimut a ...

citește »

Ioan Deac, Comunicarea publică şi securitatea stilului de viaţă

Abstract: În societatea contemporană, securitatea stilului de viaţă este profund dependentă de fluxurile comunicării publice şi mediatice. Aceste fluxuri de comunicare domină perceptivitatea publicului şi influenţează conţinuturile şi reprezentările acestora despre propriul stil de viaţă. Abundenţa temelor şi preocupărilor publice privind stilul de viaţă: hrănire, hidratare, mişcare şi starea de sănătate reflectă importanţa pe care o acordă publicul acestor elemente. ...

citește »

Filofteia Repez, Crizele alimentare contemporane – o privire de ansamblu

Abstract: Securitatea alimentară constituie în întreaga lume o adevărată provocare. Toţi oamenii au o cerere biologică, adică au nevoie de hrană, la fel cum au nevoie de aer sau de apă pentru a continua să trăiască. Un om poate rezista fără hrană, dar cu hidratarea adecvată, 40 de zile sau mai mult, în funcţie de greutate, de gene şi de ...

citește »

Mihai‑Bogdan Marian, România și problema securității alimentare în secolul XXI

Abstract: Conceptul de securitate alimentară poartă cu sine o complexitate aparte, care rezidă tocmai în faptul că problema alimentară se situează, într‑un fel sau altul, în fundalul tuturor problemelor cu care se poate confrunta existența umană. Astfel, toate dezvoltările conceptului de securitate umană, fie ele orientate către aspectul colectiv sau către cel individual, nu pot ocoli ideea de securitate alimentară ...

citește »

Mădălina Steluţa Pătrăşescu Neacşu, Analiză agrostrategică comparativă asupra fostelor state socialiste din perspectiva (in)securității agroalimentare

Abstract: Transformările în fostele state socialiste nu s‑au redus doar la modificări tehnico‑economice, deoarece se poate identifica în urma unei analize agrostrategice comparative că aceste schimbări sunt multiple: ecologice, economice, sociale, politice și culturale. Dimensiunile dezvoltării durabile devin indicatori de avertizare timpurie – care interconectați la noua paradigmă a globalizării – pot genera rezultate semnificative, conducând la soluții geo‑agro‑bio‑economice. Pentru ...

citește »

MA Silvia Țilică, Diplomația preventivă într‑o lume a conflictelor și importanța sa în sectorul agroeconomic

Abstract: Diplomația poate fi considerată a fi tehnica ce guvernează dezvoltarea relațiilor internaționale. Idealul unei organizări statale perfecte devine din ce în ce mai mult o realitate demnă de a fi urmărită în finalitatea ei practică. Utilizarea democrației în momente dificile poate duce la înfrânarea unor conflicte ce ar putea degenera în relații iremediabil distruse. Și mai importantă este înțelegerea ...

citește »

Nicolae Melinescu, Africa: perimetru al crizelor alimentare și al mișcărilor necontrolate de populație

Abstract: Africa has experienced several crises throughout time, caused either by natural disasters – droughts, bush fires, floods ‑, or by man‑caused catastrophes – violent clashes for land, water wells and access to the main rivers, invasions and slave trade. The direct outcome of such almost regular misfortunes was rampant food insecurity and constant erratic movements of either nomad or ...

citește »

Ecaterina Maţoi, Deficitul de apă în MENA: sursă de conflict sau cauză a migraţiei?

Abstract: Apa este cea mai vitală resursă a umanității, având un rol critic pentru viață. În zona Orientului Mijlociu și a Africii de Nord1, mai mult decât petrolul, apa are și un rol funcțional și pragmatic în totalitatea interacțiunilor, fiind fundamentul vieții înainte de a fi cel al hidroenergiei și al agriculturii. MENA este regiunea cea mai afectată din lume ...

citește »

Gheorghe Lencan Stoica, Baikal, cea mai mare rezervă de apă potabilă din lume

Terra (Planeta Pământ) este cunoscută şi ca Planeta Albastră datorită prezenţei apei fără de care nu este posibilă viaţa. Rezultă de aici că numai în prezenţa apei trăiesc fiinţele vii printre care şi oamenii. Apa, alături de pământ, de aer şi de foc era considerată de către primii filosofi antici greci între primele elemente (primordiale) fără de care nu există ...

citește »

Vasile Gabriel Niță, Mecanisme de securitate ale UE și ale spațiului de liberă circulație Schengen în gestionarea problematicii alimentare

Scurt istoric. Elemente de identificare ale spaţiului european. Realităţi și provocări Europa ca spațiu fizic este adesea folosit alături de sintagma „Bătrânul continent” ca modalitate de a scoate în evidență vechimea și devenirea istorică. De la Atlantic la Urali civilizația europeană a avut un parcurs tumultuos, de mare varietate culturală, socială, economică etc. De la apariția și dezvoltarea comitatelor din ...

citește »