Punctul Critic » Noutăți-Evenimente » Nicolae Mareş: Cărturarul‑diplomat Ion M. Anghel • 90

Nicolae Mareş: Cărturarul‑diplomat Ion M. Anghel • 90

La îngemănarea celor două milenii, ambasadorul, profesorul și cărturarul Ion M. Anghel – urmare a activității rodnice și îndelungate – pusă în slujba diplomației și a dreptului internațional, ocupă un loc distinct în analele diplomatice românești și ale științei dreptului în ansamblu. Nu greșesc afirmând că – după Vespasian Pella – prin profesionalismul dovedit în materie diplomatică, dar și de drept diplomatic și consular, a dat valențe științifice, durabile cadrului juridic nou creat, acesta dobândind la rândul său temeinicie. Timp de 37 de ani, cât a funcționat ca diplomat și 63 de ani ca jurist – trecând în centrala ministerului de externe prin mai toate funcțiile, – a fost o prezență vie, creatoare, atât în diplomația bilaterală, cât și în cea multilaterală.

Oriunde s‑a aflat, Ioan M. Anghel a reprezentat cu demnitate peste fruntariile României țara și interesele românești, bucurându‑se de încrederea unor miniștri de mare calibru, precum Corneliu Mănescu sau George Macovescu, și care – împreună cu colaboratori de talia sa, cum ar fi Valentin Lipatti, Vasile Gliga, Mircea Malița, Constantin Oancea, Nicolae Ecobescu, Vasile Șandru, și mulți alții – cu toții au dat dimensiuni noi diplomației și practicii diplomatice românești, în anii 70‑80 ai secolului trecut, ridicând ștacheta atât de sus încât nu cred că vreodată va mai fi trecută de cei care îi urmează și îi vor urma.

Având o pregătire academică solidă, fiind discipol apropiat al unor juriști de marcă din anii ’60, precum Traian Ionașcu, Tudor Popescu sau M. Eliescu, Ion M. Anghel a reușit în practica curentă să își depășească maeștrii, a dezvoltat și disiminat larg dreptul internațional public și privat, dreptul economic, dreptul diplomatic și consular, dreptul comunitar etc. Este autor a peste 30 de cărți și a cca 150 de studii și contribuții din domeniile menționate. Printre lucrările de referință unice în materie de drept internațional menționez: Dreptul tratelor în 3 volume (1650 pagini); Dreptul diplomatic și consular (în mai multe ediții – 1114 pag.); Pagini din diplomația României (lucrare în patru volume – coordonator), o suită întreagă de studii privind aderarea României la U.E. și N.A.T.O., inclusiv despre decompatibilizarea legislației românești. Este și azi președintele Societății Române de Drept European, structură chemată să facă mai bine cunoscute regulile Uniunii Europene în spațiul românesc.

În concepția juristului‑diplomat Ion M. Anghel orice activitate internațională, ansamblul relațiilor la nivel de stat, are la bază participarea subiecților de drept internațional, prin acțiunea reprezentanților săi – diplomații; prin influența activității acestora normele se extind și în interiorul statelor (prin modificarea și adoptarea legislației interne pe care acestea o adoptă și o respectă prin comportamentul pe care îl au față de angajamentele asumate).

Contemporanul nostru, autorul Dreptului diplomatic și al Dreptului consular, consideră că acestea sunt instrumente imperative menite să asigure ordinea și echilibrul necesare la nivel mondial, subliniind perenitatea lor (chiar și în situația globalizării); fără acestea – în concepția sa – de participant în viață la negocierea și adoptarea normelor de mai sus – omenirea n‑ar putea subzista. Crezul din urmă apropiindu‑l mult de Pella.

În diplomația bilaterală, Ion M. Anghel a reprezentat România în relațiile diplomatice și consulare cu Nicosia, Roma, La Valetta și Haga, iar în cea multilaterală ne‑a reprezentat într‑o seamă de organizații internaționale: ONU (în Comitetul Drepturilor Omului de la Geneva, ca expert ONU; în problemele juridice ale noii ordini economice internaționale; în Comisia ONU privind societățile transnaționale; la U.N.E.S.C.O., F.A.O, O.M.M, în Comisia Dunării; la Conferința de la Viena privind Dreptul consular (1963) și a Dreptului tratatelor (1986), la Birourile Internaționale reunite pentru protecția proprietății intelectuale – Geneva (devenit mai târziu OMPI), și la sesiunile acestora pe probleme de drept de autor; la Curtea Permanentă de Arbitraj (membru al acesteia 12 ani), la numeroase reuniuni ale Tratatului de la Varșovia și CAER, în diverse comisii interguvernamentale mixte în probleme de frontieră, hidrotehnice etc.; la înființarea Organizației pentru interzicerea armelor chimice; a fost președintele unor reuniuni internaționale BIRPI, respectiv OMPI, a făcut parte din Delegațiile române de stat la nivel înalt, fiind principalul negociator al unor tratate, convenții și acorduri internaționale, pe unele din ele punându‑și semnătura. Este autor al unor studii de ansamblu asupra cadrului juridic convențional și a numeroase acte normative, printre care și Statutul Corpului Diplomatic și Consular al României.

Ion M. Anghel a intrat în conștiința colegilor și a celor care l‑au cunoscut de‑a lungul anilor pentru verticalitatea și principialitatea lui, pentru faptul că nu ceda în fața interlocutorilor străini, cum s‑a petrecut, cu regret, în cazul unor diplomați, în post după 1989, în relațiile cu Ucraina și Ungaria, chiar la nivel de secretar de stat și de ministru. Asupra diplomației actuale și a obiectivelor ei, fostul diplomat s‑a pronunțat sine ira et studio într‑un condensat și pilduitor studiu: Quo vadis România? Un punct de vedere, apărut la Editura Junimea în 2011.
Actualmente este președinte al Asociației ambasadorilor și diplomaților de carieră din România.

La cea de‑a 90‑a aniversare, în semn de omagiu şi de prețuire a activităţii desfășurate în domeniile diplomaţiei, procesului legislativ, cercetării ştiinţifice şi învăţământului universitar, nu în ultimul rând de apreciere a prodigioasei opere ştiinţifice, Prezidiul şi Consiliul Ştiinţific ale Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România a acordat – într‑o adunare solemnă – ambasadorului Ion M. Anghel Diploma Jubiliară şi Medalia de Aur ale Academiei. Momentul a fost urmat de o serie de mesaje de apreciere exprimate de reprezentanţi ai mediului academic şi diplomatic.

Total 1 voturi
0

Cum am putea îmbunătăți acest articol?

+ = Verify Human or Spambot ?

Despre Punctul Critic

Punctul critic – revista de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativa asupra conținutului cât și a obiectivității [...]

Vezi descriere completă

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sunt de acord cu termenii si conditiile PunctulCritic.ro: PunctulCritic.ro isi rezerva dreptul de a sterge/edita orice comentariu si de a interzice postarea comentariilor care depasesc limitele limbajului civilizat, comit atacuri la persoana precum comentariile cu tenta antisociala, caracter rasist sau xenofob.

*