Punctul Critic » Editorial » Migrants, asylum seekers and refugees in a globalised world. (Autori: Irina Moroianu Zlătescu, Alexandra Bucur‑Ioan, Petru Emanuel Zlătescu. Editura Universul Academic, Editura Universitară, București, 2019)

Migrants, asylum seekers and refugees in a globalised world. (Autori: Irina Moroianu Zlătescu, Alexandra Bucur‑Ioan, Petru Emanuel Zlătescu. Editura Universul Academic, Editura Universitară, București, 2019)

Lucrarea pe care o prezentăm a fost publicată recent, în limba engleză, abordând teme de stringentă de actualitate – migrația, azilul, refugiații în contextul globalizării. Aceasta a stârnit interesul, știut fiind că unul dintre fenomenele cele mai importante ale secolului al XXI‑lea este procesul de migrație.

Volumul reunește studiile a trei cercetători științifici, cadre didactice universitare, membri ai Intitutului European de Drept (Viena)‑ELI.

La începutul volumului, sunt analizate aspectele conceptuale ale fenomenului, având în vedere că termenii imigrant, solicitant de azil și refugiat sunt adesea confundați.

De asemenea, sunt prezentate cele mai importante instrumente internaționale, regionale și naționale din domeniul analizat, printre acestea fiind Pactul Global pentru Refugiați și Pactul Global pentru Migrație, Securitate, Ordonată și Regulară care au semnalat noi angajamente morale și politice de către guvernele lumii odată cu adoptarea lor în decembrie 2018.

România și istoria migrației reprezintă prima parte a lucrării, aducându‑se în atenție cele mai importante mișcări ale populației din Antichitate până în prezent. Așa cum reiese, în ciuda faptului că România este o țară de emigrare, numărul imigranților care au intrat pe teritoriul statului român a crescut în ultimii ani. De asemenea, este evidențiat că migrația și‑a schimbat circuitul din 1990 într‑o mișcare ciclică și nu permanentă, iar emigranții români s‑au orientat spre state‑membre ale UE, în special, pentru a compensa efectele crizei economice.

Având în vedere că integrarea este un pilon important al migrației, lucrarea continuă cu reflecții privind integrarea imigranților la nivel național. Este subliniată importanța vitală a rolului administrației publice și al instituțiilor sale, gestionarea imigrației fiind o activitate centrală a statelor. Așa cum reiese din lucrarea la care ne referim, România a implementat măsuri de îmbunătățire a integrării sociale a imigranților și a luat măsuri de integrare pe piața muncii. Astfel, o bună gestionare a fenomenului joacă un rol pozitiv în societate, stimulând creșterea economică. Așa cum reiese din lucrare, instrumentele privind integrarea au nevoie de vocabularul oferit de teoriile egalității și nediscriminării.

Având în vedere că la nivel regional numărul persoanelor care au solicitat azil a fost în creștere în ultimii ani și a fost evidentă presiunea la care au fost supuse sistemele de azil ale statelor membre, remarcăm capitolul consacrat persoanelor care necesită protecție internațională în contextul actual, la nivelul Uniunii Europene.

Este interesant modul în care sunt prezentate în carte formele complementare de protecție internațională în Uniunea Europeană și în Elveția, fiind evidențiate punctele comune, precum și diferențele. În acest capitol sunt abordate teme precum: principiul non‑refoulement – originile formelor de protecție subsidiară, nereturnarea în temeiul legislației internaționale privind drepturile omului, condiții de protecție în dreptul UE, primatul Convenției de la Geneva ș.a.

Știind că problema drepturilor copilului a constituit o preocupare de‑a lungul timpului, atât pentru state, cât și pentru organizațiile internaționale, ne‑a reținut atenția modul în care au fost abordate în lucrare aspectele privind protecția drepturilor copilului migrant în dreptul Uniunii Europene.

De asemenea, în carte este abordată tema drepturilor imigranților. Așa cum reiese din lucrare, nediscriminarea implică evaluarea și aprecierea tuturor persoanelor, oferind acces egal și oportunități de dezvoltare prin eliminarea tuturor barierelor în calea angajării în societate.

Menționăm că și problema traficului de persoane este abordată de autori cu multă acribie. Așa cum se precizează, Uniunea Europeană a acordat o atenție sporită luptei împotriva traficului de migranți, fiind aprobat un set de măsuri operaționale cuprinzătoare care pun accentul pe asigurarea aplicării legii, scopul fiind intensificarea eforturilor de combatere a rețelelor de persoane care introduc ilegal migranți.

Nu în ultimul rând, remarcăm evidențierea relației dintre globalizare și migrație.

Lucrarea, elaborată la un nivel științific remarcabil și care se bucură de o bibliografie actuală, este un instrument util, în opinia noastră, abordând una dintre temele cele mai importante ale realităților actuale, într‑o analiză aprofundată și obiectivă.

Andreea NICOLAE

Total 1 voturi
0

Cum am putea îmbunătăți acest articol?

+ = Verify Human or Spambot ?

Despre Punctul Critic

Punctul critic – revista de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativa asupra conținutului cât și a obiectivității [...]

Vezi descriere completă

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sunt de acord cu termenii si conditiile PunctulCritic.ro: PunctulCritic.ro isi rezerva dreptul de a sterge/edita orice comentariu si de a interzice postarea comentariilor care depasesc limitele limbajului civilizat, comit atacuri la persoana precum comentariile cu tenta antisociala, caracter rasist sau xenofob.

*