Punctul Critic » Istoric

Istoric

Revista Punctul Critic

Punctul critic – revista de diagnoză socială, politică şi culturală

Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativa asupra conținutului cât și a obiectivității analizelor și studiilor publicate.

Originalitatea și interesul pe care publicația o prezintă, dincolo de interesul major al temelor abordate, provine din sincretismul sumarelor, acestea fiind realizate de autori provenind atât din domeniul cercetării directe a fenomenelor abordate, din mediul academic și universitar, cât și din mediul cultural-artistic. Prezența unor autori care tratează aceeași tema, dar din puncte de vedere atât de diverse face din această publicație un eșantion interesant și corect al vieții intelectuale din România, o forma de expresie a ansamblului preocupărilor intelighenției românești, cât și un tablou relativ corect al realității economice, sociale și culturale din țară. Totodată, publicarea unor personalități din străinatate care tratează teme de interes internațional sau românesc aduce elementul de noutate și factorul de comparație atât de necesar unui progres intelectual real.

WebSite: www.punctulcritic.ro

 

Punctul critic, revista de diagnoză socială, politică şi culturală înființată în anul 2010 de domnul Eugen Uricaru.

Revista Punctul critic nu este afiliată nici unui partid sau grupări politice.

Editor: Fundația Culturală Ideea Europeană

Fundaţia Culturală Ideea Europeană a fost inființată în anul 2003 (București).

Sub egida acestei instituții naționale funcționează Editura Ideea Europeană.

Brandul Ideea Europeană a fost înființat în anul 1919 și este titlul unei importante reviste de filosofie, înființate, girate și construite de filosoful Constantin Rădulescu Motru.

Prin înființarea Fundației Culturale Ideea Europeană, prin activitatea acestei instituții de anvergură europeană, ce are ca scop lansarea și propagarea valorilor democrației, a dialogului multicultural, a valorilor culturii, literaturii române vii și integrarea lor în circuitul de valori europene și universale etc., a fost revitalizat un brand important în contextul culturii române.

Fundația Culturală Ideea Europeană înseamnă prestigiu, direcție în cultură, stil, profesionalism, cultul lucrului bine făcut, eficiență, cultul prieteniei.

Editura Ideea Europeană a publicat peste 400 de titluri, de un nivel profesionist, lansate & intens mediatizate pe piața culturală; cu prilejul apariției celor mai importante titluri, se organizează lansări, dezbateri, lecturi publice.

Printre cei mai prestigioși autori din grupul Ideea Europeană se numără scriitori clasici, precum bunăoară Lev Tolstoi, F. Dostoievski, Rainer Maria Rilke, J.W. Goethe, Anton Pavlovici Cehov, Boris Pasternak, Marina Țvetaieva, Friedrich Nietzsche, George Bacovia, George Călinescu, Georg Simmel, Leonid Dobîcin, Iosif Brodski, Vladimir Maiakovski, Velimir Hlebnikov, Vespasian V. Pella, Frank Wedekind, Gilbert Durand etc., iar dintre iluștrii noștri contemporani: Nicolae Breban, Ion Ianoși, Janina Ianoși, Nicolae Balota (Franța), Ștefan Borbély, Irina Petraș, Monica Săvulescu Voudouri, Victor Ivanovici (Grecia), S. Damian (Germania), Philipe Palini (Italia), Boris Akunin (Rusia), Ali Ildârâmoglu (Azerbaidjan), Aviad Kleinberg (Israel), Bashkim Shehu (Albania), Bob Garfield, Ivan Ognev (Rusia), Jidi Majia (China), Carlos Manuel Varela (Spania), Faig Natavan (Azerbaidjan), Rainer Werner Fassbinder (Germania), Bertolt Brecht (Germania), Cinghiz Abdullaev (Azerbaidjan), Eloy Torres Roman (Venezuela), Erich Feigl (Austria), Lukas Bärfuss (Elveția), Gilles Deleuze (Franța), Leon Volovici (Israel) etc.

Au fost traduse prestigioase titluri din limbile franceză, germană, rusă, italiană etc. Colaborări cu Centrul Cultural „Nicolae Iorga” (Ambasada Franței în România), Casele de Edituri Gallimard, PUF (Franța), VECE (Rusia), Ministerul Afacerilor Externe din Franța, Ambasada Republicii Azerbaigean în România, Fund for Central and East European Book Project, Ministerul Culturii din România, Ministerul Afacerilor Externe din România, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din Moldova etc.

Sub sigla Ideea Europeană au luat ființă colecții de un real prestigiu, cunoscute publicului larg: 100 Capodopere, Dicționare · Enciclopedii, Poesis, Roman & Fiction, Istorie & Teorie & Critica literară etc. Clubul de Dialog Ideea Europeană a organizat dezbateri axate pe modele europene: Lev Tolstoi, F. Dostoievski, Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche, Nicolae Balotă, Nicolae Breban, Georg Simmel, Vespasian V. Pella etc., situate deliberat între tradiție și plină modernitate.

Ideea Europeană participă în mod curent la saloanele și târgurile de carte din țară și străinătate. Prezenţa constantă a Editurii Ideea Europeană a fost remarcată la Saloanele de Carte din Franța, Israel, Italia, Ungaria, Austria, Anglia, Germania, China etc.

Fundaţia Culturală Ideea Europeană a organizat o serie de turnee, conferințe, lecturi publice în cadrul proiectelor culturale realizate.

Prin realizarea acestor proiecte Fundaţia Culturală Ideea Europeană îşi propune în continuare să promoveze valorile culturale şi democratice româneşti şi să le integreze în timp în circuitul de valori europene, Editura Ideea Europeană, constituind un instrument eficient în realizarea scopurilor, dezideratelor noastre cuprinse laolaltă sub genericul Ideea Europeană, inclusiv sensibilizarea opiniei publice din România şi a românilor stabiliţi în străinătate privind integrarea europeană şi impactul acestuia asupra viitorului României, crearea unor punţi de dialog multicultural, interetnic, efectuarea unui schimb constant de valori prin publicarea unor traduceri din literatura universală, cât şi a traducerilor din creaţiile celor mai importanţi scriitori români în limbile de largă circulaţie, organizarea unor turnee, conferinţe, dezbateri, mese rotunde menite să asigure succesul demersurilor noastre de o importanţă vitală pentru destinul României.

În 2006, grupul Ideea Europeană a lansat pe circuitul mass media Apelul pentru salvarea culturii române vii, care s-a bucurat de adeziunea colegilor din presa vorbită și din presa scrisă națională și internațională. Apelul a adunat 900 de semnături din România, Israel, R. Moldova, SUA, Franța, Germania etc. În anul 2009, un an extrem de dificil pentru cultura româna vie, a fost relansat Apelul pentru salvarea culturii române vii · 2009, sub forma unei Scrisori deschise în atenția domnului Prim Ministru.

Brandul Ideea Europeană este înregistrat la OSIM și protejat conform legislației în vigoare.

WebSite: www.ideeaeuropeana.ro

Parteneriate

Ministerul Culturii și Identității Naționale, Muzeul Național al Literaturii Române, Ministerul Afacerilor Externe a României, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Educației și Cercetării, Autoritatea Naționala de Cercetare Științifică, Institutul Cultural Român, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din R. Moldova, Centrul de Studiere a Istoriei Evreilor din România de la Universitatea Ebraica, Cercul Cultural din Ierusalim, Asociația Scriitorilor Israelieni de Limba Romana, Centrul Cultural din Haifa sub egida H.O.R. Haifa, precum și cu alte instituții din țară și de peste hotare.

Colaboratori

România, Franța, Israel, Germania, Grecia, SUA, Elveția, Rusia s.a.

Turnee, lecturi publice, dezbateri, conferințe naționale, în colaborare cu Fundația Culturală Ideea Europeană și Asociația EuroPress (Iași, Cluj, Ploiești, București, Timișoara etc.), europene (Salonic, Delphi, Atena) și noneuropene (Tel Aviv, Ierusalim, Haifa).

Prin programul PromoCult, în colaborare cu Asociația Contemporanul și Asociația EuroPress, a fost organizat un turneu de conferințe, polemici și lecturi publice sub genericul “Scriitorii români și diaspora. Grecia”.

Parteneri/Parteneri media

Convorbiri literare, Poezia, Dacia literară, Radio România Cultural, TVR Cultural, Agențiadecarte.ro, Radio România Actualități, Federația Editorilor și Difuzorilor de Carte din România (FEDCR), Asociația Publicatiilor Literare și Editurilor din România (APLER, membri: 25 de reviste literare), Asociația revistelor și Publicațiilor din Europa (ARPE), Mediafax.

Afilieri

Federația Editorilor și Difuzorilor de Carte din România (FEDCR), Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România (APLER, membri: 25 de reviste literare), Asociația revistelor și Publicațiilor din Europa (ARPE)

Fundația Culturală Ideea Europeană
Adresa poștală: OP-22, CP-113, Sector 1, București, Cod 014780
Cod fiscal: 15911590
Cont Lei: RO87 RNCB 0072 0496 7695 0001
BCR Filiala Sector 1 București

Tel/Fax: 021-2125692.

Pentru sugestii, propuneri si observatii, va rugam sa ne contactati: office@punctulcritic.ro