Punctul Critic » Articole cu eticheta: Irina Moroianu Zlătescu Drepturile omului – prezent și viitor în Uniunea Europeană

Articole cu eticheta Irina Moroianu Zlătescu Drepturile omului – prezent și viitor în Uniunea Europeană

Revista Punctul Critic 3 (21) 2017: Disidenţă, opoziţie, critică antisistem

Punctul critic nr. 03 (21) 2017 Disidenţă, opoziţie, critică antisistem Lumea în care trăim învederează nu numai o multitudine de trenduri și conexiuni a căror anvergură și complexitate contrariază ci și fenomene de criză, discordanțe și discontinuități procesuale. Stările de echilibru și relativ consens între actorii politici și forțele sociale alternează sau coexistă cu situații conflictuale, manifestări fățișe sau latente ...

citește »

Irina Moroianu Zlătescu: Drepturile omului – prezent și viitor în Uniunea Europeană

Irina Moroianu Zlătescu[1] Abstract: In support of the European Union’s commitment to guarantee the rights laid down in the Charter of Fundamental Rights in the European Union, the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) was created. The Agency will soon fulfill ten years. The multiannual objectives 2017 – 2019, are aimed at strengthening the competence of the Agency for ...

citește »