Punctul Critic » Articole cu eticheta: Aktion

Articole cu eticheta Aktion

Mihai Milca: Un precedent funest de segregare religioasă şi etno‑rasială: iudeofobia sanguinară

În memoria colectivă a umanității, dar mai cu seamă în istoria poporului evreu, Holocaustul se înscrie ca un capitol tragic, ca o crimă colectivă de terifiante proporții care se individualizează în șirul masacrelor și practicilor genocidare cunoscute de‑a lungul vremii printr‑o sumă de caracteristici inconfundabile. Conștiința evreiască atașează termenului de Holocaust (sau Shoah) semnificația unei teribile catastrofe, sinonime cu aneantizarea. ...

citește »