Punctul Critic » Editorial » Conferința Internațională Eficiența normelor legale – ediția a 8‑a, „Globalizarea și legea”, 23‑25 mai 2019, Cluj‑Napoca, România

Conferința Internațională Eficiența normelor legale – ediția a 8‑a, „Globalizarea și legea”, 23‑25 mai 2019, Cluj‑Napoca, România

În perioada 23‑25 mai 2019 a avut loc la Cluj‑Napoca a 8‑a ediție a Conferinței Internaționale Eficiența Normelor Legale, care, în acest an, a avut ca temă globalizarea și legea. Conferința, la care au participat invitați de renume, a avut drept scop o analiză a eficienței normelor legale în reglementarea relațiilor sociale în centrul procesului de globalizare.

Lucrările conferinței au avut loc sub coordonarea doamnei Elena‑Mihaela FODOR, conf. univ. dr. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”. Cu această ocazie, s‑a oferit specialiștilor cadrul adecvat pentru schimburile de idei despre globalizare și lege, prezentându‑se cele mai noi cercetări științifice. Doamna Elena‑Mihaela FODOR a spus în deschidere, printre altele, că: „Globalizarea este văzută ca un rezultat al progresului tehnologic și din perspectivă economică a ajutat dezvoltarea marilor corporații care asupra noastră au produs diverse efecte. De asemenea, a ajutat la răspândirea ideilor privind drepturile omului. Rămâne în sarcina statelor să facă tot ce este posibil să își protejeze cetățenii și să le protejeze drepturile ca ființe umane”.

Lucrările conferinței s‑au desfă­șurat sub egida Secţiei de Drept Internaţional şi Drept Comparat a Academiei de Știinţe Juridice din România – A.S.J.R. Alți parteneri au fost: Fundația Academia Română Cluj, Institutul „George Barițiu” din București, Departamentul de Cercetări Sociale și Umaniste, Universitatea Națională de Studii Politice și Administrative ‑ Centrul Transdisciplinar pentru Drepturile Omului, Asociația Română pentru Organizația Națiunilor Unite (ANUROM), Institutul de Arbitraj al României, Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova, Chișinău ș.a.

Din comitetul științific au făcut parte: Irina MOROIANU‑ZLĂTESCU, profesor universitar – Școala Națională de Studii Politice și Administrative, membru titular al Academiei de Drept Comparat Haga (IACL/AIDC), membru al Academiei de Științe Juridice din România, membru al Consiliul Institutului de Drept European (ELI), România, Mircea CRISTE, profesor universitar, Universitatea de Vest din Timișoara, Aurel CODOBAN, profesor universitar, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Maria ORLOV, conferențiar universitar, PhD – Președinte al Institutului de Științe Administrative din Republica Moldova, Constantin DUVAC, profesor, PhD – Academia de Poliție din România, Gordana GASMI, profesor universitar, PhD – expert al Consiliului Europei pentru drepturile omului, cercetător principal la Institutul de Drept Comparativ, Belgrad, profesor de drept la Facultatea „Dositej” din Belgrad, Ludo VENY, profesor, PhD – University of Gent, Belgia ș.a.

Globalizarea a produs importante schimbări în societate, având influență și asupra dreptului. Normele legale, care în mod tradițional aveau o perspectivă națională, trebuiau să se schimbe, să se adapteze, pentru a oferi un sprijin adecvat relațiilor juridice și pentru a urmări și sancționa activitățile criminale. Convențiile internaționale au stabilit reperele, însă legislația națională era necesară pentru a pune în aplicare obiectivele stabilite de astfel de acte internaționale. Legislația referitoare la diferite tipuri de contracte, reguli de procedură civilă, cooperare în domeniul penal sau chiar reguli de procedură administrativă este considerată a fi definită printr‑un proces de internaționalizare.

Temele dezbătute în acest context au fost: Drepturile omului și convențiile internaționale; Sistemele juridice și jurisprudența într‑o lume globalizată; Comerț internațional; Drepturile consumatorilor într‑o societate globalizată; Dreptul comercial; Evoluția normelor juridice fiscale – avantaje și dezavantaje ale globalizării; Contracte; Dreptul mediului; Legislație pentru activități legale și ilegale prin intermediul internetului; Protecția datelor personale; Proprietate intelectuală; Legea asigurărilor; Reguli juridice de transport; Procedura administrativă; Guvernanța într‑o epocă globalizată; Cooperarea internațională în materie de procedură civilă; Dreptul privat internațional; Reglementarea juridică a presei; Cooperarea internațională în materie penală; Dreptul public internațional și instanțele internaționale; Regulile constituționale și rolul instanțelor constituționale.

În deschiderea conferinței, doamna Irina MOROIANU-ZLĂTESCU a abordat tema globalizării dreptului, subliniind cele mai importante aspecte. De asemenea, domnul Mircea CRISTE a prezentat o viziune asupra globalizării dreptului. Totodată, a fost prezentă și doamna Anca GEOROCEANU – Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” Cluj Napoca, care a urat succes tuturor specialiștilor prezenți.

Printre cei care au susținut lucrări în cadrul conferinței amintim pe: Gordana GASMI – Semnificația globală a standardelor europene ale drepturilor femeii în domeniul drepturilor omului. Protecția în domeniul violenței pe bază de gen și a violenței domestice, Emilian CIONGARU – Evoluțiile conceptuale ale suveranității – un atribut constituțional în contextul globalizării, Maria ORLOV, Marina GROSU – Reglementări juridice și perspective ale dezvoltării. Parteneriatul public‑privat în Republica Moldova, Gabriela‑Aura FODOR – Exploatarea Internetului și a Copilului, Petru‑Emanuel ZLĂTESCU – Forme complementare de protecție internațională în Uniunea Europeană și în Elveția, Andrei NICOLAE – Drepturi culturale în epoca social media, Alexandra BUCUR‑IOAN – Globalizarea și migrația, Andreea NICOLAE – Vechile democrații, noile provocări, Eleodor PÎRVU – Impactul aplicării noului Regulament al Uniunii Europene, Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția UE pentru azil către administrațiile statelor membre UE, Elena‑Roxana VIȘAN – Educație juridică între standarde și practică ș.a.

Alexandra BUCUR‑IOAN

Total 0 voturi
0

Cum am putea îmbunătăți acest articol?

+ = Verify Human or Spambot ?

Despre Alexandra Bucur

Alexandra Bucur este membru al Institutului European de Drept –Viena, cadru didactic universitar asociat și cercetător științific asociat. Aria cercetărilor sale, determinată și de studiile doctorale, cuprinde dreptul european, drepturile omului, cu specială referire la problematica migrației, a azilului, a [...]

Vezi descriere completă

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sunt de acord cu termenii si conditiile PunctulCritic.ro: PunctulCritic.ro isi rezerva dreptul de a sterge/edita orice comentariu si de a interzice postarea comentariilor care depasesc limitele limbajului civilizat, comit atacuri la persoana precum comentariile cu tenta antisociala, caracter rasist sau xenofob.

*