Punctul Critic » Carte » Libertate, morala si politica

Libertate, morala si politica

  • Autor(i): Octavian Opris
  • Anul apariției: 2015

Editura Ideea Europeana

Eseurile cuprinse în această carte au în comun câteva teme care m-au preocupat: raţionalitatea, valorile şi libertatea. O parte din articole au apărut în diferite publicaţii, altele au văzut lumina tiparului prin această carte. Am încercat să aduc în conştiinţa publică câţiva gânditori români importanţi în spaţiul cultural românesc şi lăsaţi în umbra uitării. Opera acestora e realizată în bună parte în perioada interbelică, într-un climat de libertate, fără presiuni ideologice sau de altă natură, fiind rezultatul forţei intelectuale şi al culturii personale. După 1946 regimul comunist a îngrădit progresiv libertăţile politice, a încercat să distrugă tradiţiile culturale aşa-zis burgheze, exercitând o represiune asupra intelectualităţii şi a creatorilor de opere. Domeniul ştiinţelor sociale a fost afectat de o cenzură inchizitorială, punându-se la index autori şi opere considerate periculoase pentru societatea românească şi ideologia marxistă.

 

Titlul este disponibil in librarii in format tiparit si eBook.

www.librariapentrutoti.ro

www.ideeaeuropeana.ro

www.bibliotecaeuropeana.ro