Punctul Critic » Articole scrise de Vasile Pasaila

Articole scrise de Vasile Pasaila

Vasile Pasailă – Profesor, licenţiat în istorie, doctor în istorie/gradul I didactic. Născut: 13 septembrie 1950, Com. Straja, Jud Suceava, România Domeniul ocupaţional: Colegiul Naţional “Elena Cuza” Bucureşti Educaţie şi formare:  1965  –   1969  –  Liceul Teoretic Vicovul de Sus, Jud. Suceava, profil umanist, şef de promoţie; 1969  –  1973  [...]

Bucovina a votat pentru Parlamentul României Întregite!

Primul Parlament al României Mari[1]   Marea Unire din 1918, Actele plebiscitare adoptate la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia au pus în fața României întregite probleme importante și stringente de rezolvat, privitoare mai ales la consolidarea statului național unitar în noua configurație de după 1918. Racordarea României la modernitatea europeană prin consolidarea și dezvoltarea democrației antebelice trebuia rezolvată în toate ...

citește »

«Ideea Europeană» la Centenar

Sfârșitul Marelui Război și împlinirea idealului național‑statal în 1918 au reprezentat pentru români, acum un veac, începutul unei noi epoci mult mai complexă, în care culturii, vieții spirituale le‑au revenit un rol de seamă, în consolidarea statului întregit, în deschiderea societății românești spre modernitate, spre cultura europeană și universală. Convingerea că trebuia depășit un anumit provincialism pentru a păși cu ...

citește »

De la Legea presei din 1862 la crearea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din București (1919)

Ca peste tot în societățile istorice, mijloacele de comunicare – orale sau scrise – au o îndelungată tradiție, pe care o întâlnim și în spațiul etnogenezei românești, în spațiul politic al națiunii române. Istoria lor începe în epocile premoderne, iar atunci când s‑a intrat în epoca modernă s‑au creat condițiile istorice ale apariției presei românești pe parcursul secolului al XVIII‑lea ...

citește »

Acte și acțiuni politico-administrative înfăptuite de Consiliul Național Român din Cernăuți și de guvernul bucovinean în vederea Unirii Bucovinei cu România

Marele Război, cel mai important eveniment istoric la începutul secolului XX, a determinat transformări fundamentale în viața popoarelor și a statelor lumii. Mari puteri care păreau eternizate pe harta politică mondială au primit lovituri decisive, încât pe parcursul și la sfârșitul conflictului global s‑au prăbușit, lăsând să intre pe ferestrele istoriei un aer proaspăt, un vânt de libertate dătător de ...

citește »

Vasile Păsăilă: Învățământul românesc din Basarabia după Marea Unire din 1918

Desăvârșirea făuririi statului națio­nal român în memorabilul an 1918 a creat condiții favorabile realizării unor importante progrese în domeniul culturii, în cadrul cărora învățământului i‑a revenit un rol important. Exigențele care se aflau în fața națiunii din acest punct de vedere erau stringente și ele reclamau măsuri importante de punere în valoare a noilor posibilități. Dacă până acum – sublinia ...

citește »