Punctul Critic » Articole scrise de Punctul Critic (pagina 4)

Articole scrise de Punctul Critic

Punctul critic – revista de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativa asupra conținutului cât și a obiectivității analizelor și studiilor publicate. Originalitatea și interesul pe care publicația [...]

Tele‑Poiana lui Iocan

Mărturisesc că atunci când mi‑am asumat – de bună voie și nesilit de nimeni, de altfel – misiunea de a izvodi un text consacrat gazetăriei românești din ultimele decenii, subconștientul meu frivol s‑a bazat, în primul rând, pe îndelungata experiență personală acumulată, cu mai mult sau mai puțin succes, în presa ante și post‑decembristă. Mă consideram, carevasăzică, posesorul unei expertize ...

citește »

De la… „scânteia” Adevărului la „fake news‑urile”…tembelizoarelor

Orice analiză de presă, privind rolul informării în viaţa concetăţenilor, are datoria să ţină cont de adevărul conform căruia o Ţară bine şi corect informată este mult mai puternică şi, în acelaşi timp, mult mai stăpână pe prezentul şi viitorul ei! În caz contrar, în lipsa unei informări corecte, întreaga Ţară, naţie, opinie publică riscă să fie debusolate, vulnerabile şi ...

citește »

Când la deal, când la câmpie, cu creionul pe hârtie

După terminarea studiilor superioare la Academia de Studii Economice din Capitală, sunt repartizat la Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii din Cluj‑Napoca. La 1 septembrie 1971, cu repartiția ministerială în mână, m‑am prezentat la locul de muncă. Contabilul-șef din acea vreme, Dumitru Ionescu, m‑a primit cu zâmbetul pe buze. Cu multă bunăvoință mi‑a vorbit despre meseria de economist și importanța acesteia în ...

citește »

Cum stă presa, ce mai facem noi, ziariștii?…

Incitantă și binevenită inițiativa revistei „Punctul Critic” de a pune în dezbatere starea presei și, de ce nu?, de a afla, în direct, ce credem noi, ziariștii, că am făcut, facem și ar trebui să mai facem pentru a ne onora mandatul civic pe care ni l‑am asumat. Dezbatere care, în opinia mea, are două categorice puncte de reper: pe ...

citește »

Trei decenii de libertate şi diversitate

În decembrie 1989, România ocupa prima pagină a mediei europene. Începând chiar cu 22 decembrie, media românească eliberată, liberă, la rându‑i s‑a europenizat aproape instant. Indiscutabil, 22 decembrie ′89 este o zi de referinţă pentru presa noastră. Firesc, imediat după ce elicopterul ceauşist a decolat din Bucureşti, mass‑media românească, televiziunea, radioul, Agerpres, cotidianele din Bucureşti şi din provincie, de‑acum libere ...

citește »

Evoluția presei economice după 1989

Presa economică din România se prezenta la începutul anilor nouăzeci, practic, cu un singur titlu: „Tribuna economică”, o publicație care se adresa, cu precădere, specialiștilor din domeniul financiar‑contabil. Odată cu apariția mecanismelor economiei de piață și a noilor realități din societatea românească de după 1990, peisajul presei economice și financiare s‑a îmbogățit inițial cu trei noi titluri: „Adevărul Economic”, „Economistul” ...

citește »

Cenzura presei și libertatea de exprimare în spațiul public românesc după Marea Unire

1. Considerații introductive Evoluția politică și culturală a României Mari a inclus decizii și procese de reformă și integrare a teritoriilor care au intrat în cadrul statului român după sfârșitul Primului Război Mondial. În 1919, imediat după încheierea ceremoniilor oficiale care celebrau deciziile Marii Uniri, au fost aplicate măsuri cu caracter general menite să regularizeze viața publică și politică, dar ...

citește »

România Mare și provocările anilor 1918‑1919

„Marele Război” a început la 28 iulie 1914, scânteia declanşatoare şi pretextul pornirii ostilităţilor fiind asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand (28 iunie). A urmat declarația de război a autorităţilor de la Viena împotriva Serbiei (28 iulie) și apoi mobilizarea Rusiei împotriva Austro‑Ungariei (29 iulie). Războiul a pus față în față puterile Antantei reprezentate de: Franța, Marea Britanie, Italia (1915‑1918), Imperiul Rus (1914‑17); Statele ...

citește »

Relațiile diplomatice româno‑polone între anii 1918‑1939 [1]

S‑au împlinit de curând o sută de ani de la momente cruciale din istoria popoarelor român și polon. În urma Primului Război Mondial, cele două popoare au știut să valorifice admirabil conjunctura internaţională favorabilă creată şi a destrămării imperiilor Ţarist şi Austro‑Ungar, pentru împlinirea aproape simultană a idealului național. Statul român şi‑a desăvârşit unitatea naţională, în urma acţiunilor unioniste ale ...

citește »

Presa maghiară din actualele județe Covasna și Harghita despre Marea Unire

Rezumat: Articolul îşi propune să introducă în circuitul public românesc informaţii din presa de limbă maghiară de acum 100 de ani din fostele comitate Ciuc, Odorhei și Treiscaune, astăzi județele Covasna și Harghita, referitoare la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Este firesc ca materialele prezentate să reflecte starea de spirit şi percepţia liderilor politici și de opinie maghiari/secui, ...

citește »