Punctul Critic » Articole scrise de Punctul Critic (pagina 4)

Articole scrise de Punctul Critic

Punctul critic – revista de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativa asupra conținutului cât și a obiectivității analizelor și studiilor publicate. Originalitatea și interesul pe care publicația [...]

Constantin Hlihor: Între geopolitica marilor puteri şi idealurile unităţii naţionale depline

Introducere Victoriile obţinute de armatele româno‑ruse în vara anului 1917 au fost un excelent suport moral pentru societatea românească de a rezista în faţa unei situaţii politice şi geopolitice extreme care avea să vină după acest moment de epopee. Apariţia valului revoluţionar cu cele două componente ale sale – revoluţia unităţii naţionale şi revoluţia bolşevică – va influenţa decisiv destinul ...

citește »

Ambasador Ion N. Anghel: Bătălia pentru Basarabia

Abstract: Centenarul Marii Uniri va constitui, în 2018, prilejul de a sărbători aniversarea acelui eveniment epocal al tuturor românilor, așteptat ca un moment de apoteoză al neamului nostru românesc. Cinstirea celor care au înfăptuit România Mare, ca și a acelora care și‑au dăruit viața, sacrificându‑se pentru reîntregirea neamului, pentru păstrarea identității naționale și a vetrei strămoșești, pentru apărarea și recuperarea ...

citește »

Ion Țurcanu: Sfatul Țării – un vector decisiv al procesului unionist (1917‑1918)

Sfatul Țării nu a fost produsul unei întâmplări oarecare, el a apărut într‑un moment al istoriei cu totul special și într‑un context istoric pe cât de agitat, pe atât de productiv. Căutând răspuns la întrebarea cum a fost posibilă unirea Basarabiei cu România în 1918, realizată cu contribuția Sfatului Țării, Ștefan Ciobanu ajungea să constate că pentru observatorul atent „este ...

citește »

Maria Pilchin: Avatarurile poeziei româneşti din Basarabia în perioada sovietică şi post‑sovietică

E deja un truism faptul că unul dintre motivele centrale ale poeziei române este „frunza verde”, „foaia verde” şi întreg câmpul lexical şi semantic al conceptului. Explicaţia vine şi din contextul agrar al culturii române, context care, într‑o cultură tânără, periferică, produce metafore vegetale care să suplinească lipsa marilor simboluri ale marilor polisuri şi epopei. Astfel, „foaia”, ca element al ...

citește »

Ambasador Aurel Preda: „Neuitatul” an 1991. România, defuncta Uniune Sovietică şi… Republica Moldova! (Din însemnările unui diplomat român)

În fine, în acel an 1991, istoria şi‑a ieşit din insensibilitatea ei aparentă şi a acţionat. …Suceava, sfârşit de decembrie 1991. Am plecat de la Bucureşti în Cetatea de Scaun a lui Ştefan – cum se spune – cu „frâna trasă”. Conduceam delegaţia română de grăniceri la negocierile cu sovieticii pe probleme de frontieră în cadrul sesiunii Comisiei Mixte româno‑sovietice. ...

citește »

Nicolae Dabija: Despre statul comun România‑Republica Moldova

La 27 martie 1918 Sfatul Țării, organul legal, reprezentativ al Republicii Democratice Moldovenești a votat Unirea Basarabiei cu România, încadrându‑se perfect în normele dreptului internațional, care stabilesc dreptul popoarelor la autodeterminare, prevedere consemnată și de Tratatul de Pace de la Paris din 4 iunie 1920, prin care Consiliul Suprem al Conferinței de Pace recunoaște Unirea Basarabiei cu România. Părțile semnatare ...

citește »

Marius Văcărelu: Republica Moldova – statisticile sărăciei şi exodului

Teritoriul dintre Prut și Nistru este unul puțin cunoscut în Europa, ca urmare a calităților deloc remarcabile ale conducătorilor ultimelor decenii din zonă. Numărul de cărți scrise despre acest spațiu este redus, el interesează de regulă doar geopolitica, iar cum pe agenda globală Moldova nu își poate afla o poziție superioară, nici numărul de cititori nu este unul ridicat. Pentru ...

citește »

Sebastian Simion: Provocarea transnistreană

Pe 12 aprilie 2017 Sovietul Suprem al Republicii Transnistria (PMR, Pridnestrovskaya Moldavskaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika) a aprobat, la o a doua citire, proiectul de lege prin care steagul Federaţiei Ruse devine simbol „naţional” putând fi arborat, alături de drapelul aşa‑numitului stat, pe clădirile oficiale şi la diverse festivităţi şi ceremonii publice. Aprobarea proiectului legislativ a venit în continuarea unei solicitări ...

citește »

Taras Dobrovolskyy: Basarabia în secolul al XXI‑lea

Introducere Subiectul Basarabiei și al destinului acestei regiuni istorice nu și‑a pierdut actualitatea pe scena politică românească, unde sunt invocate în continuare trecutul istoric comun și aceeași identitate lingvistică și culturală cu restul spațiului românesc. Subiectul este actual și dacă ne referim la sfera intereselor rusești în regiune, și la obiectivul Ucrainei de a‑și păstra integritatea teritorială. Evenimentele recente din ...

citește »

Irina Moroianu Zlătescu: Importanța educației în domeniul drepturilor omului în sistemul O.N.U.

Abstract: La 10 decembrie 2018 se vor împlini 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDO), document de o valoare inestimabilă. Acest prim studiu consacrat importantei aniversări își propune să evidențieze preocuparea pentru educația în domeniul drepturilor omului existentă la nivelul ONU și al agenției sale, UNESCO, în ultimii 25 de ani. On the 10th of ...

citește »