Punctul Critic » Articole scrise de Punctul Critic (pagina 3)

Articole scrise de Punctul Critic

Punctul critic – revista de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativa asupra conținutului cât și a obiectivității analizelor și studiilor publicate. Originalitatea și interesul pe care publicația [...]

Cenzura presei și libertatea de exprimare în spațiul public românesc după Marea Unire

1. Considerații introductive Evoluția politică și culturală a României Mari a inclus decizii și procese de reformă și integrare a teritoriilor care au intrat în cadrul statului român după sfârșitul Primului Război Mondial. În 1919, imediat după încheierea ceremoniilor oficiale care celebrau deciziile Marii Uniri, au fost aplicate măsuri cu caracter general menite să regularizeze viața publică și politică, dar ...

citește »

România Mare și provocările anilor 1918‑1919

„Marele Război” a început la 28 iulie 1914, scânteia declanşatoare şi pretextul pornirii ostilităţilor fiind asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand (28 iunie). A urmat declarația de război a autorităţilor de la Viena împotriva Serbiei (28 iulie) și apoi mobilizarea Rusiei împotriva Austro‑Ungariei (29 iulie). Războiul a pus față în față puterile Antantei reprezentate de: Franța, Marea Britanie, Italia (1915‑1918), Imperiul Rus (1914‑17); Statele ...

citește »

Relațiile diplomatice româno‑polone între anii 1918‑1939 [1]

S‑au împlinit de curând o sută de ani de la momente cruciale din istoria popoarelor român și polon. În urma Primului Război Mondial, cele două popoare au știut să valorifice admirabil conjunctura internaţională favorabilă creată şi a destrămării imperiilor Ţarist şi Austro‑Ungar, pentru împlinirea aproape simultană a idealului național. Statul român şi‑a desăvârşit unitatea naţională, în urma acţiunilor unioniste ale ...

citește »

Presa maghiară din actualele județe Covasna și Harghita despre Marea Unire

Rezumat: Articolul îşi propune să introducă în circuitul public românesc informaţii din presa de limbă maghiară de acum 100 de ani din fostele comitate Ciuc, Odorhei și Treiscaune, astăzi județele Covasna și Harghita, referitoare la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Este firesc ca materialele prezentate să reflecte starea de spirit şi percepţia liderilor politici și de opinie maghiari/secui, ...

citește »

Atitudini și reacții ale minorităților naționale față de Unirea Basarabiei cu România: bulgarii și găgăuzii

Ingineria identitară în Basarabia – rusificarea În prezent, termenul de Basarabia se referă, sub aspect politico‑administrativ, la actuala Republică Moldova (chiar dacă aceasta reprezintă acum 66,8% din teritoriul fostei Basarabii, lipsindu‑i județele Cetatea Albă și Ismail, precum și partea de nord a județului Hotin). Granițele fusese trasate în 1940, iar teritoriile sus‑menționate, fiind încorporate în RSS Ucraineană de atunci, aparținând ...

citește »

Armonizarea neunitară a legislaţiei româneşti privind drepturile de autor cu directivele europene în materie

Abstract: In this study are presented defining elements of the „copyright” covered by the directive of the European Parliament and of the Council – Directive no.2014/26/EU on the collective management of copyright and related rights and the granting of „multi‑territory licenses” for musical works for online use in the internal market. Proprietatea intelectuală prin componenta drepturilor de autor reprezintă temelia ...

citește »

Limba română în Israel. Aspecte istorice şi bibliografice

Rezumat: Prezentarea noastră își propune să aducă în fața publicului câteva aspecte referitoare la poziția limbii române în Israel din punct de vedere istoric și bibliografic. Temă care trebuie să nu fie uitată de Ziua Limbii Române, având în vedere situația deosebită a vorbitorilor de limba română din Israel în ultimii circa 140 de ani. Un prim aspect este faptul ...

citește »

Ion Brad – scriitor, cărturar și diplomat

La numai câteva luni după trecerea la cele veșnice a prietenului nostru Ion Dodu Bălan, a luat drumul veșniciei și statornicul amic și confrate, poetul, romancierul, dramaturgul, eseistul și traducătorul Ion Brad. Brad cel veșnic chipeș și de‑a pururi verde – cum îmi plăcea să îl alint – reprezentant de seamă al literaturii române și al României întregi, cea pe ...

citește »

Calitatea vieţii. Un proiect pentru România

Calitatea vieţii. Un proiect pentru România (Coordonatori: Elena Zamfir şi Iuliana Precupeţu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018, 415 p.) Calitatea vieţii reprezintă o problemă socială, dar şi o temă de cercetare cu multiple valenţe teoretice, metodologice şi aplicative, care preocupă în egală măsură pe specialiştii din domeniul ştiinţelor sociale şi politice, interesaţi în identificarea şi explicarea dimensiunilor variate şi complexe ...

citește »

„Aurora Martin, Reprezentare identitară feminină în cultura română”, ediţia a II a revizuită, Editura Pro Universitaria, București, 2018

Lucrarea autoarei Aurora Martin, „Reprezentarea identitară feminină în cultura română”, încadrată în aria tematică a studiilor de gen, a apărut la editura Pro Universitaria în anul 2018 și reprezintă publicarea în volum a tezei de doctorat, susţinută în anul 2013 la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti. Volumul pune în lumină dimensiunile prin care este reprezentată femeia în cultura română, ...

citește »