Punctul Critic » Articole scrise de Punctul Critic (pagina 24)

Articole scrise de Punctul Critic

Punctul critic – revista de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativa asupra conținutului cât și a obiectivității analizelor și studiilor publicate. Originalitatea și interesul pe care publicația [...]

Dan Mihai Bârliba: Despre relaţia Orient -Occident în coordonate contemporane

Se ştie că, dintotdeauna, Orien­tul i‑a preocupat pe istorici, filosofi, geografi, filologi, politologi care s‑au străduit să ofere analize şi interpretări întemeiate pe fapte, dar şi scenarii în­temeiate pe visuri. Nu stă în intenţia noastră decât a formula câteva obser­vaţii pertinente şi generatoare de in­teres în contextul globalizării şi al ac­centuării interferenţelor şi confluenţe­lor multiple. Un accent distinct credem că ...

citește »

Vasile Leca: Occidentul în faţa problemelor Orientului Mijlociu

Eşecul politicilor promovate de Oc­cident în Orientul Mijlociu poate fi sin­tetizat într‑o afirmaţie simplă, impusă de faptul că „nu există încă o strategie adecvată”, după cum afirma preşe­dintele Obama, necesară unei regi­uni aflate într‑un proces complex de schimbare. Miliardele de dolari cheltu­iţi până acum nu au adus schimbările scontate pentru că s‑a folosit para­digma de securitate a secolului XX al ...

citește »

Anca Moţ: Criza din Ucraina: între Orient şi Occident – o dilemă istorică

Evenimentele şi războiul cu care se confruntă Ucraina constituie una din cele mai grave şi intense crize ale timpului prezent. Declanşată de mişcarea EuroMaidan, criza este un puzzle complex, un fenomen cu multiple dimensiuni, care nu poate fi analizată şi explicată printr‑un singur factor. Dimensiunii interne, de natură economică, politică, ideologică, so­cio‑istorică, i se adaugă, din cauza actorilor implicaţi, şi ...

citește »

Cristian Barna: Al Qaida versus Statul Islamic: cine și de ce vrea un califat islamic?

Binladenismul ‑ doctrina Jihad‑ului global Epoca (post)modernă a fost mar­tora destrămării civilizaţiei şi instituţiilor islamice, fundamentul moral dezinte­grându‑se şi generând un sentiment de instabilitate, de anomie în lumea musulmană. Sunt mai mulţi factori care contribuie la această realitate contem­porană: experienţa traumatizantă a co­lonialismului occidental, care a distrus instituţiile tradiţionale ale societăţii autohtone, simbolurile culturale, mo­delele economice şi tehnologice, pre­cum şi ...

citește »

Sebastian Simion: Patrimoniul cultural al umanităţii, victimă colaterală a conflictelor din Orientul Mijlociu

War is not only the enemy of man, it is also the enemy of the best that man has produced. Jirí Toman Imaginile tulburatului islamist lo­vind cu barosul în porticul unui templu bi‑milenar din Hatra – oraş înscris de UNESCO în patrimoniul universal al umanităţii – alături de alte instantanee desprinse din orgia distructivă dezlăn­ţuită de hibridul teroristo‑religios zis „stat ...

citește »

Gheorghe Negru: Disputa istoriografică sovieto‑română din prima jumătate a anilor ’80. Hotărârea Prezidiului Academiei de Științe a RSS Moldovenești privind „contracararea falsificărilor sociologilor români” din 13 noiembrie 1984

Prima jumătate a anilor ’80 a sec. XX a reprezentat unul din momente­le de vârf al războiului propagandistic inițiat de URSS, în anul 1965, împo­triva cursului autonom al conducerii din RSR. După Plenara CC al PCR din 1‑2 iunie 1982, la care s‑a sublini­at necesitatea „intensificării activităţii privind elaborarea istoriei poporului român în spiritul concepţiei materi­alismului istoric şi dialectic”, „editării ...

citește »

Ioan Alexandru: Delegata potestas non delegatur – reflecții privind Delegarea legislativă, procedură excepţională de exercitare a puterii în stat

S‑a discutat mult în ultima vreme, în care toată lumea politică și a specialiștilor în drept constituțional a fost prinsă în jocul revizuirii Constituției, despre excesul Guvernului în adoptarea de Ordonanțe de Urgență și transformarea Parlamentului în mașina de vot a Puterii politice vremelnic aflate la comenzile conducerii statului. Pentru a înțelege, însă, corect această procedură excepțională de exercitare a ...

citește »

Sebastian Simion: Strania ideologie a statului de drept

„Trebuie să ţinem seama de faptul că scopul principal al procesului nu salvează sufletul condamnatului, ci foloseşte binelui public şi îngrozeşte oamenii” Francisco Pena, Directorium Inquisitorium „Politicieni, magistraţi sau oameni de afaceri din România, temuţi sau curtaţi, care s‑au bucurat de influenţă şi de averi considerabile, se află în prezent după gratii, fiind prinşi de o justiţie eliberată de complexe”, ...

citește »

Cristian‑Ion Popa: Reflecţii asupra relaţiei dintre drept şi economie

„Arta politicii constă în a lua de la unii şi a da la alţii.” Voltaire Introducere În ultimii ani, mediile politice, jurnalistice, dar şi academice româneşti şi‑au intensificat în mod semnificativ preocupările faţă de revizuirea Constituţiei, în cadrul mai larg al consolidării „statului de drept” şi a ordinii constituţionale în societatea noastră. Presupunerea larg împărtăşită, deşi mai mult implicită, este ...

citește »

Ionuţ‑Bogdan Berceanu: Forme de consolidare ale statului de drept: integrarea europeană şi procesul de transformare de la nivelul statelor

Introducere Integrarea europeană este parte a unui proces mai larg de transformare a statului, precum şi un proces unic de construcţie a unui anumit tip de regim politic.1 Aceasta afectează identitatea tradiţională ce constă în suveranitatea, teritoriul, cetăţenia, precum şi funcţia care reprezintă esenţa statului‑naţiune în mod tradiţional şi se creează o altă concepţie asupra felului autorităţii politice şi acţiunii ...

citește »