Punctul Critic » Articole scrise de Punctul Critic (pagina 21)

Articole scrise de Punctul Critic

Punctul critic – revista de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativa asupra conținutului cât și a obiectivității analizelor și studiilor publicate. Originalitatea și interesul pe care publicația [...]

Ionaş Vladimir: Comportamentul electoral al minorităţilor din România.

Studiu de caz – Minoritatea romă În lucrarea de faţă, mi‑am propus să analizez comportamentul electoral al minorităţii rome din România şi să identific motivul pentru care reprezentanţii acestei etnii sunt prezenţi la urne într‑un procent foarte scăzut. Pornind de la ideea că în general minorităţile tind să acorde votul partidelor care le reprezintă interesele, în general alcătuite din membri ...

citește »

Dacian Vasincu: Votul uninominal parlamentar din perspectiva evoluției alegerilor parlamentare din 2008 și 2012 – analiză asupra profilului socio‑electoral al parlamentarului actual, mai bine zis, al perpetuării sau adaptării sistemului politic românesc

Dacian Vasincu – consilier parlamentar – Senatul României I. Premise sau clarificări?! Alegerile parlamentare din 2008 şi 2012, organizate prin noul sistem al votului uninominal, reprezintă o evoluţie în societatea românească postdecembristă. În ce constă această evoluţie sau, mai bine zis, dacă efectele acestui gen de alegeri sunt pozitive sau negative pentru opinia publică românească… răspunsul îl vom găsi sau ...

citește »

Raluca Moisoiu: Tendințele democrației și alegerile prezidențiale românești

România – un stat din Estul Europei, a avut de‑a lungul istoriei o contribuţie semnificativă la cultură, civilizaţie şi la pace, comparabilă cu aceea a naţiunilor europene mari. Prin tot ceea ce întreprinde, reflectă spiritul şi forţa gândirii europene, indisolubil legate de spiritul tradiţiei, al obiceiurilor, dar şi al istoriei neamului. Situaţia geopolitică din regiunea europeană actuală poate influenţa viaţa ...

citește »

Vasile Leca: Bipolarismul reinstaurat de tragedia Ucrainei

Foarte puțini au prezis că, după Vilnius, va urma o perioadă extrem de încordată, care a readus bipolarismul în prim‑plan, deși mulți îl credeau rămas în istorie. Căderea comunismului a lăsat impresia că luptele pentru sferele de influență vor dispărea și va începe construcția unei societăți bazate pe democrație, unitate și cooperare. Primul șoc al îndepărtării „visului” a fost destrămarea ...

citește »

Revista Punctul critic nr. 01 (11) /2014: Geopolitica vecinătăţii

  Cuprins revista Punctul critic nr. 01 (11) /2014 Geopolitica vecinătăţii Sumar Editorial: – Dr. Mihai Milca: Sindromul încercuirii Geopolitica vecinătăţii – Prof. univ. dr. Ștefan Glăvan: Uniunea Europeană şi evoluţia statelor din Balcanii de Vest – Prof. univ. emerit dr. Aurel Preda: Nici Transilvania, nici Basarabia! – Doctor în sociologie politică Liviu Mădălin Neacșu: Situația de risc major a ...

citește »

Ștefan Glăvan: Uniunea Europeană şi evoluţia statelor din Balcanii de Vest

Ţările din Balcanii de Vest reprezintă o reală provocare pentru UE, criteriile de aderare la această Uniune fiind legate de aspectele politice şi economice care se bazează pe legislaţia şi politicile Uniunii Europene. În ciuda faptului că regiunea Balcanilor de Vest este formată din state care se găsesc în situaţii diferite din punct de vedere al măsurilor impuse de către ...

citește »

Aurel Preda: Nici Transilvania, nici Basarabia!

Motto: „Dacă împrejurările s‑ar schimba, eu aş fi, deopotrivă, progerman şi, respectiv, antifrancez”. Winston Churchill În istoria recentă, indolenţa însoţită mai nou şi de indiferenţa faţă de tot ceea ce este interes naţional, au devenit, după „revoluţia din 1989”, manifestări obişnuielnice ale unor pături, din nefericire largi ale poporului nostru. Pe plan extern, de pildă, stârnesc consternare neglijarea sau chiar ...

citește »

Liviu Mădălin Neacșu: Situația de risc major a „Noii Ucraine” în contextul geopolitic internațional

Motto: „Dintre toate manifestările de forţă, abţinerea este cea care impresionează cel mai mult.” (Tucidide, Războiul pelopolisiac, sec. V î.e.n.) De peste 2000 de ani, granițele Europei se schimbă fără încetare. Ca peste tot în lume, alianţele militare şi asocierile economice de la începutul mileniului III necesită cooperarea între membrii săi în primul rând pe baza afinităților comune: cultura sau ...

citește »

Vasile Leca: „Invazia” Rusiei și implicațiile asupra zonei Mării Negre și Balcani

Cuvinte cheie criză, securitate, Ucraina, ocupaţie, Crimeea Împlinirea a o sută de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial, găseşte Europa în faţa unor provocări care nu prevestesc nimic bun. „Invazia “ rusească în Crimeea a readus în prim plan analiza raporturilor dintre evoluţia mediului de securitate regional şi exerciţiul relaţiilor de putere, dar şi conceptul de regiune extinsă a ...

citește »

Ion M. Anghel: Implicaţiile generate de situaţiile de dublă cetăţenie în cazul României

Prolegomene Concepte de genul „cetăţenia”, „dublă cetăţenie”, „apatridie” ş.a., în aparenţă sintagme tehnice – ţinând de domeniul juridic sau de legislaţia naţională, drept internaţional, dreptul Uniunii Europene ş.a., devin, într‑un anumit context al relaţiilor dintre state – care poate fi mai armonios ori mai litigios, o problemă şi încă una delicată, cu dezvoltări, uneori, greu de controlat; acesta constituie şi ...

citește »