Punctul Critic » Articole scrise de Punctul Critic (pagina 20)

Articole scrise de Punctul Critic

Punctul critic – revista de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativa asupra conținutului cât și a obiectivității analizelor și studiilor publicate. Originalitatea și interesul pe care publicația [...]

Sebastian Simion: Baader‑Meinhof: „terorismul roşu” şi instituţiile ordinii constituţionale

Pe 9 mai, anul acesta, s‑au împlinit patru decenii de la ziua în care, într‑o celulă de maximă securitate, de la cel de‑al şaptelea etaj al închisorii Stammheim – Stuttgart, Ulrike Meinhof –  membră fondatoare a  Fracţiunii Armata Roşie (Rote Armee Fraktion) – s‑a sinucis, epuizată psihic de stricteţea recluziunii şi de fricţiunile cu ceilalţi membri din conducerea organizaţiei. Reacţiile ...

citește »

Eugen Gasnaş: Uniunea Europeană în faţa unor provocări: migraţia şi terorismul

În ultimii ani, Europa a fost afectată de o sumedenie de crize, mai mult sau mai puţin legate între ele, care, însă, prin suprapunere, au ajuns să provoace o furtună fără precedent în interiorul Uniunii Europene. O listă destul de aproximativă ar trebui să cuprindă: temerile cu privire la viabilitatea monedei euro, datoria suverană, terorismul intern, cea mai mare migrație ...

citește »

Adrian Bantaș, Elvira Beldiman: Instrumente ale Uniunii Europene pentru combaterea terorismului

Abstract: Uniunea Europeană reprezintă, în opinia noastră, cel mai de succes proiect integraționist inițiat vreodată pe bătrânul continent, reușind, după mai bine de 60 ani de evoluție treptată, să realizeze un nivel de armonizare, pe diferite sectoare, fără echivalent în peisajul organizațiilor internaționale contemporane. Acest fapt se reflectă și pe planul relațiilor internaționale unde, pe lângă politicile distincte ale statelor ...

citește »

Silviu Gabriel Barbu, Vasile Coman: Legislaţia antiteroristă românească

Rezumat: Lucrarea abordează infrac­țiunile de terorism cuprinse în Legea cadru nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, în lumina modificărilor aduse acestei legi odată cu intrarea în vigoare în data de 1 februarie 2014 a noului Cod penal și a Codului de procedură penală, precum și a legilor de punere în aplicare a acestor coduri. Sunt analizate o serie de ...

citește »

Dan Banciu: Percepţia publică a justiţiei din România

Precizări introductive În orice societate, justiţia reprezintă instituţia fundamentală care asigură exercitarea neîngrădită de către indivizi a drepturilor şi obligaţiilor lor fundamentale, precum şi egalitatea acestora în faţa legii. Pentru acest motiv, existenţa şi funcţionarea statului de drept, acceptarea valorilor şi normelor acestuia presupune încrederea indivizilor în administrarea actului de justiţie, astfel încât personalul din justiţie să se bucure de ...

citește »

Ionuț-Bogdan Berceanu: Aspecte ale convergenţei administrative la nivelul Uniunii Europene

Introducere Analizând contextul european, putem spune că acesta prezintă câteva caracteristici care pot permite convergenţa administrativă şi un spaţiu administrativ european, dar totodată, ca în orice proces, pot fi regăsite şi elemente care contravin acestei direcţii[1]. Astfel, studiile privind modalitatea în care sistemele administrative răspund în faţa presiunii create de către UE prin procesul acesteia de integrare europeană au efect ...

citește »

Angela Banciu: Constituţia României la douăzeci şi cinci de ani de la promulgare

Constituţia României de la 1991 între istorie şi actualitate Constituţia din 1991 a fost elaborată şi adoptată după evenimentele din 1989, care au marcat prăbuşirea regimului comunist din România. În acest context, este important de relevat că primul act instituţional al noii puteri a fost comunicatul Consiliul FSN din 22 decembrie 1989[1], care conţinea „in nuce” o serie de principii ...

citește »

Petru Emil Stanciu: “Crimeea schimbă lumea”

La un simplu search pe Google, pentru sintagma „criza‑din‑ucraina” obținem aproximativ 466.000 (de) rezultate (0,67 secunde), iar pentru binomul „ukraina crimeea” nu mai puțin de 489.000 (de) rezultate (0,64 secunde), ceea ce este nu numai firesc, ci și simptomatic. Criza politică din Ucraina, izbucnită acum mai bine de doi ani şi care a culminat cu pierderea Crimeei, a făcut ca ...

citește »

Nicolae Enciu: „Agronomi români de elită născuţi pe plaiuri basarabene şi bucovinene”

La finele anului 2015, editura PIM din Iaşi a lansat o lucrare cu un titlu mai puţin obişnuit, – Agronomi români de elită născuţi pe plaiuri basarabene şi bucovinene[1], – avându‑l în calitate de coordonator pe membrul de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gh. Ionescu‑Şişeşti” din Bucureşti, Dr. Gheorghe Bernaz. Aşa cum explică prefaţatorul respectivului proiect editorial, ...

citește »