Punctul Critic » Articole scrise de Punctul Critic (pagina 2)

Articole scrise de Punctul Critic

Punctul critic – revista de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativa asupra conținutului cât și a obiectivității analizelor și studiilor publicate. Originalitatea și interesul pe care publicația [...]

Habermas la 90 de ani

Prinși în vâltoarea vieții, mulți oameni acordă puțină atenție ideilor, socotindu‑le superflue. Unii cred că evenimentele sunt atât de presante încât a lua în seamă și concepțiile despre lume ar fi doar un lux de care se pot dispensa. Sunt și unii convinși că marile filosofii ar ține doar de trecut. Adevărul este însă altul. Ideile afectează viețile oamenilor, încât ...

citește »

„Decalogul lui Chomsky”

Lingvistul și filosoful american, unul dintre fondatorii științelor cognitive, Avram Noam Chomsky (n. 1924) este cunoscut pe plan internațional și ca un percutant critic social și activist politic. Este professor emeritus al Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT). A publicat peste 100 de cărți, în limba română fiind traduse următoarele: Teorii ale limbajului. Teorii ale învățării (în colaborare cu Jean ...

citește »

Un secol și jumătate de scrieri românești despre Basarabia

Literatura spațiului basarabean Relația literaturii cu spațiul prezintă un interes nu doar estetic, ci poate aduce informații relevante și din perspectivă socială și politică [pentru că] „limba… pare să cumuleze și să exprime (cel) mai bine raporturile spațiale, oricât de complexe, ale lucrurilor….”[1]. Confruntând creația literară din perspectivă spațială cu realitățile politice, Cornel Ungureanu[2] – promotorul în istoria și critica ...

citește »

Politica externă și diplomația românească pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României Mari

Cartea Politica externă și diplomația României pe parcursul unui secol de la înfăptuirea României Mari (2 volume cu peste 1300 de pagini), închinată Centenarului Marii Uniri, reprezintă contribuția valoroasă, sub raportul bogăției de idei, de concluzii și a învățăturilor ce se impun, a celor 36 de coautori (30 de ambasadori și diplomați de carieră, precum și alți istorici consacrați – ...

citește »

„Primăvara Arabă” – implicații și necunoscute

Valurile de proteste care au izbucnit pe tot cuprinsul lumii arabe începând cu anul 2011, cunoscute sub numele de „Primăvara Arabă”, au fost multă vreme văzute în Occident ca o dorință a populației țărilor respective să experimenteze libertățile unei democrații liberale. Această interpretare a fost susținută în special de mass‑media occidentală. Astăzi, după nouă ani de la izbucnirea acestor revolte, ...

citește »

Revista „Dreptul” – 148 de ani de la apariția primului număr

Anul 1871 a avut o însemnătate aparte pentru lumea juriștilor români de atunci: pe de o parte, a marcat fondarea Societății Juridice, sub influența societății culturale Junimea, înființată în anul 1865 și datorită căreia, din 1 martie 1867, la Iași, a văzut lumina tiparului cunoscuta revistă Convorbiri literare; pe de altă parte, la data de 16 decembrie 1871, avea să ...

citește »

Punctul Critic nr. 2 (28) 2019: Uniunea Europeană – o ecuație cu multe necunoscute

Punctul critic nr. 2 (28) 2019 Uniunea Europeană – o ecuație cu multe necunoscute Pe fondul configurării unui mediu social internațional pentru care riscul, incertitudinea, criza și chiar conflictul au devenit principalele caracteristici, elitele politice tradiționale din cadrul UE se confruntă astăzi cu un deficit de încredere în creștere. Acesta a fost alimentat într-o bună măsură și de golirea de ...

citește »

Eseu despre Uniunea Europeană azi

Uniunea Europeană între două logici: raţională și emoţională Uniunea Europeană nu este un automatos (din scrierile filosofice ale Greciei antice), nu se mișcă pe sine, spontan, la întâmplare, ci în virtutea unei voințe care este necesară. Dar ceea ce la un moment dat pare că e necesar poate să nu mai fie într‑un alt moment. Alături de necesar, dar separat, ...

citește »

Alegerile europene 2019: spre o cale liberal‑centristă?

Recent încheiatele alegeri europene au oferit spectacolul unei juxtapuneri de o relativă densitate a temelor politice contrastante, cu pasaje de campanie mai mult sau mai puţin stridente, unele interpretate sul ponticello – şi scrâşnind în zgomote ideologizante, stupid‑radicale – cu altele ceva mai armonice, chiar dacă se mai putea lucra la calitatea interpretării orchestrelor politice. În ultimii ani, Uniunea Europeană ...

citește »

Referendumul de la 26 mai 2019, opinia publică și politica

Rezultatele alegerilor europarlamentare și ale referendumului din 26 mai a.c. au însemnat, în primul rând, un vot de blam pentru Liviu Dragnea, fostul prim‑ministru de facto al guvernului PSD + ALDE. Din punctul meu de vedere, a fost un vot emoțional nu pentru justiție, ci pentru președintele Klaus Werner Iohannis. Despre factorii care au condus la înjumătățirea scorului PSD la ...

citește »