Punctul Critic » Articole scrise de Punctul Critic

Articole scrise de Punctul Critic

Punctul critic – revista de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul critic are o circulație națională și internațională, având un Consiliu științific alcătuit din personalități naționale și internaționale, acest lucru fiind o garanție calitativa asupra conținutului cât și a obiectivității analizelor și studiilor publicate. Originalitatea și interesul pe care publicația [...]

Punctul critic nr. 4 (26) 2018: România Mare – Voinţă naţională şi reprezentare europeană

Punctul critic nr. 4 (26) 2018 România Mare – Voinţă naţională şi reprezentare europeană Dincolo de succesiunea evenimentelor, se află însă încărcătura emoțională a arcului așteptării înfăptuirii idealului unității naționale depline. Se află noianul de suferințe tăcute și umilințe sublimate în încredințarea că ziua izbăvirii naționale va veni. Se află puterea unui ideal nicicând abandonat. Se află acțiunea tenace și ...

citește »

România Citeşte 2018. Anul Centenarului Marii Uniri (1918-2018)

România Citește 2018 Lansat în data de 1 martie 2016 de Fundaţia Culturală Ideea Europeană, proiectul România Citeşte a organizat până la ora actuală peste patruzeci de evenimente de anvergură naţională, evenimente, care au avut ca protagonişti scriitori, prozatori, romancieri, poeţi, critici, teoreticieni şi istorici literari, actori, regizori, artişti plastici. Când spunem România Citeşte, ne gândim la Nicolae Breban şi ...

citește »

Punctul critic nr. 3 (25) 2018: Cultură naţională, multiculturalism şi dialog intercultural

Punctul critic nr. 3 (25) 2018 Cultură naţională, multiculturalism şi dialog intercultural Multiculturalismul se înfăptuiește pe calea și cu pretextul luptei pentru cultura națională. Statul român spriji­nă, deoarece este un stat democratic, afirmarea și conservarea identităților etnice ale minoritățilo și bine face. Dar mai trebuie făcut ceva. Trebu­ie ca, prin toate mijloacele, pe toate căile, Statul român să împiedice ori­ce ...

citește »

Eugen Uricaru: Cum ne deschide ochii doamna Angela Merkel

Cancelarul german, Angela Merkel, în urmă cu câtva timp, a declarat că proiectul multiculturalității în Germania a eșuat. Interesant este faptul că, la câteva luni de la declarația sa, doamna cancelar a intervenit într‑o situație umanitară cu și mai multă hotărâre, efectuând o vizită la o școală germană în care învăța o elevă dintr‑o familie turcă, eleva fiind născută în ...

citește »

Cristi Pantelimon: Sensuri ascunse ale multiculturalismului

Dacă e adevărat, așa cum spunea Carl Schmitt, că toate conceptele semnificative ale teoriei moderne a statului nu sunt altceva decât concepte teologice golite de conținutul lor propriu‑zis teologic (sau secularizate)[1], în cazul multiculturalismului ideea poate fi dusă mai departe și putem ajunge în sfera opoziției: conceptele de bază ale multiculturalismului nu sunt decât concepte teologice care, după ce au ...

citește »

Vasile Simileanu: Matrici civilizaţionale şi multiculturalism

Abstract: Real, palpable culture exists only in the concrete hypostases of diversity. In this context, culture is the multiplier of diversity. Contemporary culture, associated with the term global, can be analyzed as a result of fundamental changes that are manifested in social, political, economic, demographic and religious terms. The historical stage that we cross, knows relevant spatio‑temporal and aesthetic changes ...

citește »

Gheorghe Schwartz: Relaţia dintre cultura naţională şi multiculturalitate

„Gândeşte‑te adesea la legătura dintre toate lucrurile din lume şi la raporturile dintre ele. Căci toate sunt împletite între ele, într‑un anumit mod şi prin aceasta toate îşi sunt prietene:” (Marcus Aurelius) Psihicul individului om se rezumă la nevoia de securitate, la sex şi la dialogul cu eternitatea. Din acesta din urmă fac parte şi lucruri care nu sunt strict ...

citește »

Victor Neumann: Naţiunea multiculturală. O perspectivă asupra identităţii României

Încărcătura ideologică pe care istoricii, filologii, sociologii, etnografii şi, pe urmele lor, oamenii politici o atribuie conceptelor de român şi minoritar, felul în care ei înţeleg diferențele dintre cele două concepte în cadrul aceluiaşi stat, ne îndeamnă să formulăm câteva întrebări: Ce înseamnă să fii român? Care sunt elementele sociale, culturale, religioase ce definesc conceptul de român? Ce pondere are ...

citește »

Neagu Udroiu: Cultura – substratul identităţii şi demnităţii naţionale. Cazul finlandez

Antrenați în definirea conceptului de identitate națională, teoreticienii genului convoacă termeni diverși, nu o dată de complexitate aparte, mai greu de cuprins fără abordări suplimentare. Nu lipsesc în această operație de juxtapunere câțiva vectori unificatori, considerați verigi de esență: istoria, limba, credința, obiceiurile, tradițiile. Cultura este privită, fără echivoc, drept cariatidă. Finlanda, ca stat – recurg la acest exemplu fiindu‑mi ...

citește »

Sorin Mitulescu: Școala românească și multiculturalismul. Pe marginea unui proiect internațional și a unui punct de vedere

Abstract: Participating in an international project on increasing school inclusion through education for democracy and human rights and reading a critical article on multiculturalism raised issues of school evolution in the contemporary world. The projects have shown that in the globalized world in which we live, with a long‑distance mobile population deployed rapidly, education services must be prepared to receive ...

citește »