Punctul Critic » Articole scrise de Octavian Opriș

Articole scrise de Octavian Opriș

Octavian Opriş s a născut în data de 18 octombrie 1946, Bacău. A absolvit cursurile Liceului teoretic, apoi Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept şi Facultatea de Filosofie din cadrul aceleiaşi Universităţi. Doctor în filosofie. Urmează cursuri la Curtea Europeană de Justiţie de la Haga şi un [...]

Drept, normativitate și ontologie

Filosofia Dreptului este un domeniu mai puțin frecventat de către juriști, care sunt aplecați mai mult asupra pragmaticii juridice, a jurisprudenței și a problemelor tehnice și sociale ale Dreptului, în timp ce filosofii sunt preocupați de zona ideilor metafizice și a generalizărilor extreme. Pozitivismul juridic a pus accentul pe latura instrumentală a Dreptului, iar juriștii s‑au preocupat de decriptarea și ...

citește »

Octavian Opriş: Funcţionalitatea relaţională a banilor în concepţia lui Georg Simmel

„Filosofia banilor” este o carte fundamentală a lui Georg Simmel, în care este riguros articulată o concepţie originală şi complexă despre bani şi multiplele lor funcţiuni economice, sociale şi psihologice. Este o lucrare profundă, dar dificilă datorită ontologiei specifice gândirii lui Simmel, dar şi a stilului uneori greoi şi impenetrabil şi voinţei de rigoare şi fundamentare metafizică. La o privire ...

citește »

Octavian Opriş: Puterea şi Politica la Michel Foucault

Dacă la început preocupările lui Michel Foucault erau consacrate psihologiei, cunoaşterii şi epistemologiei, mai târziu, interesul filosofului s‑a îndreptat către problematica socială, vizând puterea şi constrângerea, mecanismele de constituire şi menţinere a ordinii sociale şi ale modelării individului. Preocuparea pentru societate şi individ a însemnat o extinsă cercetare istorică în complicata dialectică a integrării şi devianţei sociale. Lucrările din tinereţe ...

citește »

Octavian Opriş: Cleptocraţia, Justiţia şi Statul de drept

Statul de drept şi justiţia deveniseră un loc comun al discuţiilor politice sau ale banalelor colocvii televizate. Se insista asupra noii democraţii instaurate după 1989. Gâlcevile şi controversele permanente dintre partide, lideri, disidenţi sau impostori erau considerate fireşti, exprimând dialectica jocurilor politice. Noul organism statal era confruntat cu dificultăţi de ordin tehnic privind organizarea, restructurarea şi remodelarea funcţională, cu selecţionarea, ...

citește »

Octavian Opriş: Homo sapiens fără înţelepciune

Omul, acest „biped fără pene”, cum îl numeau înţelepţii antici, este un ciudat mamifer violent, capabil să‑şi omoare semenii, şi pe el însuşi, făcând parte dintr‑o specie agresivă, fără comparaţie în lumea zoologică. Nu se cunoaşte o specie animală care să fi dezvoltat o tehnică a violenţei, a masacrului în interiorul propriei specii sau faţă de alte fiinţe şi care ...

citește »

Octavian Opriş: Statul de drept şi justiţia înainte şi după 1989

De la distanţă lucrurile par a merge bine către „europenizare”, competen­ţă sporită şi performanţă. În realitate sfera justiţiei este afectată de o criză al cărei efect îl suportă întreaga ţară. Instaurarea comunismului în Ro­mânia nu a însemnat doar exercitarea violentă a voinţei politice a „proletari­atului”, ci şi constituirea unei arhitec­turi constituţionale pentru a menţine şi dezvolta noua ordine socială. Statul ...

citește »

Octavian Opriș: Politica înainte şi după 1989

Să conduci un super trib este ca şi cum ai încerca să ţii în echilibru un elefant pe o sârmă. Desmond Morris După 1989, politica a evoluat cu rapiditate, de la entuziasmul dezrobirii de comunism la promisiunile de echitate, democraţie şi bunăstare capitalistă. Aceste locuri comune se regăseau în discursurile, articolele şi declaraţiile celor cu veleităţi de tribuni sau banali ...

citește »

Octavian Opriș: Iraţionalitatea politicii, supunere, consens şi revoltă

În general, politica este considerată înţelepciunea vieţii sociale, iar omul, acest zoon politikon, îşi dă măsura raţionalităţii sale şi în capacitatea de a‑şi organiza viaţa colectivă în interesul fiecăruia şi al tuturor. Dar această imagine luminoasă şi idilică a politicii a primit numeroase contraexemple istorice care ne fac sceptici asupra raţionalităţii acestui animal politic, întemeietor de societate şi istorie. Desigur, ...

citește »