Punctul Critic » Articole scrise de Mihai Milca

Articole scrise de Mihai Milca

Milca Mihai, născut pe 27 iulie 1950, Bucureşti – Sociolog, conferenţiar univ. dr., Facultatea de Administraţie Publică – SNSPA, Bucureşti – Liceul Elena Doamna, Craiova; – Facultatea de Filosofie – Secţia Sociologie, Universitatea Bucureşti – Doctoratul în sociologie cu teza: Elite, stat şi societate în Italia – sfârşitul sec. al [...]

2019 – Scurtă analiză spectrală a Europei

La trei decenii de la implozia comunismului și instaurarea iluziei euforizante că Europa este în măsură să depășească nu doar diviziunea provocată la scara bătrânului continent de ceea ce în perioada postbelică s‑a numit Războiul Rece, ci și celelalte posibile contradicții și clivaje în interiorul chiar al construcției euro‑comunitare, spectrele unui trecut ce părea a fi fost lăsat în urmă ...

citește »

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – câteva repere cronologice interbelice

Înființarea la 11 ianuarie 1919 la București a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România putea să pară la vremea respectivă, încărcată de evenimente cruciale pentru țară, la puțin timp după înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, un fapt întrucâtva anodin, între atâtea altele, într‑o capitală încă bulversată după doi ani de feroce ocupație străină, în care autoritățile legitime, regele ...

citește »

România în 1918 – de la agonie la extaz

Se împlinesc o sută de ani de la încheierea Primului Război Mondial, conflagrația totală care a zdruncinat din temelii ordinea europeană și a lumii și care s‑a soldat cu o adevărată hecatombă nu doar în rândul forțelor armate beligerante, ci și la nivelul populației civile, lăsând în urmă distrugeri materiale, ruine fără număr și traume greu de depășit; România a ...

citește »

Mihai Milca: Un precedent funest de segregare religioasă şi etno‑rasială: iudeofobia sanguinară

În memoria colectivă a umanității, dar mai cu seamă în istoria poporului evreu, Holocaustul se înscrie ca un capitol tragic, ca o crimă colectivă de terifiante proporții care se individualizează în șirul masacrelor și practicilor genocidare cunoscute de‑a lungul vremii printr‑o sumă de caracteristici inconfundabile. Conștiința evreiască atașează termenului de Holocaust (sau Shoah) semnificația unei teribile catastrofe, sinonime cu aneantizarea. ...

citește »

Mihai Milca: Evreii, Aliații și Holocaustul

Deși caracterul excesiv al măsurilor discriminatorii și practicilor teroriste de stat naziste era mai mult decât evident, încă de la începuturile regimului politic totalitar instaurat de Hitler în Germania la 30 ianuarie 1933, conștientizarea proporțiilor și consecințelor acestora la nivelul populației evreiești și al mediilor din afara frontierelor Reichului a fost puternic grevată de fenomene inerțiale și incomprehensiunea sensului acestora. ...

citește »

Mihai Milca: Eșecul sovietizării totale a Europei. Schisma titoistă

Cursul luat de către operațiunile militare după bătălia de la Stalingrad și reorientarea strategică preconizată pentru perioada postbelică la nivelul conducerii de la Kremlin au întărit convingerea lui Stalin că misiunea Cominternului (înființat la inițiativa lui Lenin în 1919) era pe cale de a se încheia. Nu întâmplător dizolvarea Cominternului în 1943 a precedat istorica întâlnire de la Teheran dintre ...

citește »

Mihai Milca: Mussolini şi Machiavelli – Tentația recuperării ideilor machiavelliene în doctrina fascismului italian

Chiar dacă opera lui Machiavelli a intrat cu întârziere în conştiința publică iar reflecțiile secretarului florentin despre putere, guvernare, rolul conducătorului în raport cu cei guvernați, mijloacele de atingere a unor scopuri dezirabile politic au avut de înfruntat nu puține adversități, anateme şi denunțuri calomnioase, făcând obiectul unor deplorabile tribulații, mesajul lor s‑a impus peste timp. Perenitatea lor a dovedit ...

citește »

Mihai Milca: Tirania Internetului şi e‑democrația

Odată cu intrarea în mileniul III, ascensiunea irezistibilă a Internetului a provocat, prin transformările structurale şi ireversibile la scara întregii societăți umane, nu doar salturi benefice în plan tehnologic, în economie, în sfera comunicării, în viața publică, dar şi în cea privată a indivizilor, ci şi o serie de mutații ale căror consecințe sunt cât se poate de reale şi ...

citește »

Mihai Milca: Terorismul – ca mod de a fi

Departe de a constitui un utopic şi ucronic «sfârşit al istoriei», încheierea Războiului Rece şi implozia comunismului în Europa Centrală şi de Est au consemnat doar un straniu şi confuz interludiu, anunţând, la începutul mileniului al III-lea reinventarea unei sui generis stări de beligeranţă la scară globală. Confruntarea dintre cele două mari blocuri politice şi militare, dominate fiecare dintre ele ...

citește »

Mihai Milca: Statul de drept – genealogia unui concept

În universul juridico‑politic al lumii în care trăim, un univers proteic, auto‑generativ şi aparent suficient sieşi, sintagma statul de drept pare să‑şi fi câştigat în ultimele decenii o poziţie privilegiată, dobândind totodată o circulaţie extinsă în planul dezbaterilor politice, intens mediatizate. Concept‑cheie ce tutelează o întreagă filosofie dedicată protecţiei drepturilor omului, originându‑se într‑o dogmatică juridică accesibilă doar unui cerc de ...

citește »