Punctul Critic » Articole scrise de Lucian Rotariu

Articole scrise de Lucian Rotariu

Lucian Rotariu este sociolog şi cercetător în cadrul Centrului de Cercetare şi Inovaţie în Servii Sociale. În decursul anului 2015 şi-a susţinut teza de doctorat intitulată Penitenciar: Roluri, Mecanisme și Secvențe Instituționale. În decursul formării academice autorul a obținut diferite burse de studiu și de performanță științifică din partea Facultății [...]

Evoluția criminalității și infracționalității în România postdecembristă

Context local și european Studiul SPACE I condus de Marcelo F. Aebi, Mélanie M. Tiago și Christine Burkhardt din partea Council for Penological Co‑operation of the Council of Europe în asociere cu Universitatea din Lausanne oferă o perspectivă europeană cu referințe interstatale despre aspectele populației penitenciare din 2015. Prin utilizarea unui chestionar standardizat aceștia au contactat 52 de administrații penitenciare ...

citește »

Lucian Rotariu: Identitate naţională şi propensiuni unioniste în Republica Moldova (studiu sociologic)

Centenarul Marii Uniri Rezumat: Articolul explorează opiniile susținătorilor mișcării unioniste din perspectiva identității și reflecțiilor a 77 de persoane născute în Republica Moldova. Obiectivul studiului este de a identifica principalele caracteristici și implicații pentru persoanele care își manifestă adeziunea la identitatea românească. În cadrul materialului sunt descrise aspecte situaționale despre primul contact cu spațiul cultural românesc și argumentele reunirii. Cele ...

citește »

Lucian Rotariu: Opinia publică şi beneficiile sociale

Rezumat: Acest articol prezintă date, analize și interpretări ale opiniei publice manifestate în spațiul virtual despre transferurile sociale și beneficiile aferente. Majoritatea românilor (94%) susțin că Guvernul ar trebui să ofere sprijin persoanelor aflate în situații de risc. Totuși, indicatorul social de referință (500 RON), în baza căruia se stabilesc o parte din beneficiile sociale (venit minim garantat, șomaj, suport ...

citește »

Lucian Rotariu: Experienţa închisorii din perspectiva persoanei private de libertate

Rezumat: Acest articol conceptualizează principalele aspecte ale experienței carcerale din perspectiva subiectivă a persoanei private de libertate. Rolul legislativ al pedepsei cu închisoarea este analizat în comparație cu interpretarea și transpunerea într‑un mediu închis. Modul în care scopul legislativ este respectat, în ce proporție privarea de libertate răspunde dezideratelor societății de proveniență este argumentat sub forma unei interpretări sociologice formulate ...

citește »

Lucian Rotariu: Comportamentul uman şi utilizarea Internetului. Un studiu sociologic exploratoriu

Articolul expune rezultatele unui studiu sociologic exploratoriu desfășurat în perioada 8 iulie 2016 – 5 august 2016 pe un lot de 121 de participanți. Aceștia au completat, prin intermediul unui formular virtual, răspunsurile pentru enunțurile: „Vă rog să descrieți: 1. Aspectele pozitive ale utilizării internetului (în general); 2. Aspectele pozitive privind utilizarea internetului de către dumneavoastră; 3. Aspectele negative ale ...

citește »