Punctul Critic » Articole scrise de Ioan C. Popa

Articole scrise de Ioan C. Popa

Dr. Ioan C. Popa. Sociolog, publicist şi diplomat. Născut în 1949. Absolvent al Facultăţii de Filosofie, Secţia Sociologie, Universitatea Bucureşti. Doctor în sociologie (relaţii internaţionale). Cercetător asociat la Institutul de Sociologie al Academiei Române. Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Senior editor la revista Balcanii şi Europa şi redactor-şef [...]

Efigii pentru chipul întregit al țării: Muzeul Satului și Enciclopedia României

Generațiile Marii Uniri S‑a încetățenit de multă vreme să se vorbească îndeobște de Generația Unirii, prin aceasta înțelegând în primul rând pe toți marii bărbați ai neamului (oameni politici, militari, înalți prelați etc.) care au contribuit prin eforturile și sacrificiile lor atingerea, în anul 1918, a acelui ideal național nutrit de veacuri de poporul român – adunarea tuturor românilor și ...

citește »

Ioan C. Popa: Separatismul în spațiul ex‑sovietic. Cazul Transnistriei

Odată cu declararea unilaterală a independenţei Kosovo (la 17 februarie 2008) şi recunoaşterea acesteia de către o serie de state influente pe plan internaţional, a revenit mai acut în atenţie problema separatismului și a soluţionării unor conflicte îngheţate existente în lume, în special a celor din regiunea Balcanilor şi din spaţiul ex‑sovietic. În acelaşi timp, perspectiva iniţierii procesului de aderare ...

citește »

Ioan C. Popa: 1940 – al treilea rapt al Basarabiei, primul pas spre dezmembrarea României Mari

1940 – al treilea rapt al Basarabiei, primul pas spre dezmembrarea României Mari[1] După încheierea Primului Război Mondial și împlinirea idealului de întregire națională, România a devenit unul dintre statele cele mai devotate principiilor apărării statu‑quo‑ului și securității colective în Europa. Sistemul de alianțe pus în aplicare cu consecvență de toate forțele politice care s‑au succedat la guvernare (Mica Înțelegere, ...

citește »

Ioan C. Popa: Ce influențe se întrevăd în zona din vecinătatea Mării Negre?

Alegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA este considerată aproape în mod unanim, și nu fără temei, ca începutul unor schimbări majore nu doar în America, ci la scară planetară. Într‑un anumit fel se poate însă afirma, la fel de întemeiat, că victoria puțin anticipată a noului președinte american în alegeri poate fi începutul, dar, totodată, și rezultatul unor ...

citește »

Ioan C. Popa: O carte de referință: „Basarabia şi destinul ei secret”

În prima parte a acestui an, în spațiul publicistic românesc a apărut un volum de excepție, care constituie în multe privințe o premieră în literatura de specialitate consacrată Basarabiei. Este vorba de o carte de mărturii și documente istorice, editată de Grup Media Litera, al cărei autor este Vasile Sturza, jurist și diplomat din Republica Moldova. Basarabia și destinul ei ...

citește »

Ioan C. Popa: De la teroare revoluționară la teroare ca politică de stat

Teroarea, ca apanaj al oricărui act de violență și agresiune, s‑a situat dintotdeauna în afara legalității și moralității, fiind condamnabilă în orice societate. Asociată cu măsurile violente sau coercitive extreme pentru lichidarea adversarilor, teroarea a fost concepută de promotorii ei ca mijloc de a induce teamă, de a paraliza și a descuraja în fașă orice încercare de rezistență sau de ...

citește »

Ioan C. Popa: Rusia – Germania: între adversitate istorică şi “coincidenţă de interese” (O relaţie definitorie pentru raporturile dintre Orient şi Occident)

Opiniile cercetătorilor converg spre ideea că Imperiul Rus a avut încă de la originile sale un statut ambivalent sau hibrid, tinzând permanent să se afirme deopotrivă ca imperiu asiatic şi, în acelaşi timp, ca mare putere europeană. Chiar şi astăzi, după se­cole de modernizare şi europenizare, Rusia se autodefineşte, ca statut şi opţiuni geopolitice, drept o mare ţară euro‑asiatică. Rusia, ...

citește »

Ioan Popa: O valoroasă lucrare enciclopedică: „Localităţile Republicii Moldova”

Programată să apară în 15 volume, lucrarea enciclopedică „Localităţile Republicii Moldova” a ajuns la volumul 11, ieşit recent de sub tipar la Chişinău sub auspiciile Fundaţiei cultural – umanitare „Draghiştea”, cu un sprijin important din partea Departamentului Politici pentru relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul MAE român. Cele 11 volume editate până acum, începând din anul 1999, reconstituie în ...

citește »