Punctul Critic » Lecturi » Alexandra Bucur: O sinteză necesară şi oportună

Alexandra Bucur: O sinteză necesară şi oportună

De curând, sub semnătura prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu şi dr. Elena Marinica, a apărut la Editura Universul Academic, Editura Universitară, București, 2017, volumul „Dreptul Uniunii Europene”.

Lucrarea a fost publicată cu prilejul împlinirii a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europenă, dar și într‑un moment care marchează 10 ani de la adoptarea Tratatului asupra Uniunii Europene în formă consolidată, a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene și a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și, respectiv, la 10 ani de la crearea Agenției Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (FRA).

La începutul volumului, autoarele prezintă rădăcinile istorice şi îndelungatele tradiții intelectuale – morale și spirituale, ale unui demers ce a traversat secole şi milenii. În acest cadru se regăsesc elemente de umanism elenic, dar și de civilizație romană, un accent aparte fiind pus pe rolul creștinismului în evoluția societății. Dar, așa cum reiese din lucrare, adevărata conștiință europeană a început să prindă contur în Evul Mediu. Să nu uităm că, în acea perioadă, s‑au creat și dezvoltat universitățile de la Bologna sau Paris, de la Oxford, Salamanca, Heildelberg, Tubingen, Freiburg, Louvain sau Cracovia, universități ce au format o intelectualitate în spiritul unei culturi europene, bazate pe valori comune născute în urma unor evenimente istorice care le‑au dat valoare universală.

Cu toate conflictele armate care au urmat, ajungându‑se chiar la două războaie mondiale și care au dus la fărâmițarea Europei, așa cum reiese din lucrarea la care ne referim, conștiința unei Europe unite avea să ducă la Uniunea Europeană de astăzi. Evident, așa cum au remarcat autoarele, istoria recentă a Europei este legată strâns de încheierea celui de‑al Doilea Război Mondial și de eforturile tuturor țărilor de a contribui la dezvoltarea unor organizații comune, atât pe plan internațional, cât și regional, pentru consolidarea conștiinței solidarității europene, și nu în ultimul rând pentru asigurarea cooperării economice, militare și politice. Desigur, aceste organizații aveau ca principal obiectiv cooperarea dintre state, fără a le afecta suveranitatea. Astfel, se regăsesc prezentate pe larg cele mai importante organizații regionale, un loc aparte ocupându‑l în lucrare, printre altele, alături de Consiliul Europei, Organizația Europeană de Cooperare Economică, devenit în 1961 Organizația Europeană de Cooperare și Dezvoltare în Europa, Uniunea Occidentală, Tratatul Atlanticului de Nord, Uniunea Europei Occidentale, precum și organizațiile economice: Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

Remarcăm capitolul consacrat Tratatelor Uniunii Europene și pe cel referitor la Tratatele de aderare.

Este interesant modul în care este prezentat peisajul instituțional al Uniunii Europene. Alături de instituții, aici sunt tratate și alte entități, se regăsesc astfel organismele consultative, organismele financiare, precum și organismele interinstituționale și descentralizate.

Ne‑a reținut atenția ordinea juridică a Uniunii Europene, care este prezentată amplu în lucrare. Aici se regăsesc izvoarele dreptului Uniunii, principiile generale ale dreptului european, dar și considerații privind personalitatea juridică a UE.

Ca un omagiu adus împlinirii a 10 ani de la adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și a FRA, în lucrare este consacrat un capitol Uniunii Europene și drepturilor omului. Remarcăm, de asemenea, faptul că politicile cele mai importante ale Uniunii se regăsesc într‑un capitol aparte în lucrarea pe care o prezentăm.

Nu în ultimul rând, menționăm evidențierea relațiilor externe ale Uniunii Europene în economia unei lucrări altminteri bine structurate şi pe deplin edificatoare. Elaborată la un nivel științific remarcabil, având o bibliografie mozaicată şi adusă la zi, cartea la care am făcut referire este un instrument de lucru util pentru specialiștii de azi și viitori specialiști în domeniul dreptului, mai ales în condițiile pregătirii semestrului românesc la preşedenţia Consiliului Uniunii.

Total 4 voturi
0

Cum am putea îmbunătăți acest articol?

+ = Verify Human or Spambot ?

Despre Alexandra Bucur

Alexandra Bucur este membru al Institutului European de Drept –Viena, cadru didactic universitar asociat și cercetător științific asociat. Aria cercetărilor sale, determinată și de studiile doctorale, cuprinde dreptul european, drepturile omului, cu specială referire la problematica migrației, a azilului, a [...]

Vezi descriere completă

Scrie un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sunt de acord cu termenii si conditiile PunctulCritic.ro: PunctulCritic.ro isi rezerva dreptul de a sterge/edita orice comentariu si de a interzice postarea comentariilor care depasesc limitele limbajului civilizat, comit atacuri la persoana precum comentariile cu tenta antisociala, caracter rasist sau xenofob.

*