Punctul Critic » Redacția

Redacția

Redacția Punctul criticRevista Punctul Critic

• Mihai Milca – director
• Iacob Florea – redactor-sef
• Sebastian Simion – secretar general

Fondator: Eugen Uricaru

Lista colaboratorilor

• Darie Cristea, sociolog

• Raluca Gheorghiu, traducător

• Cristi Pantelimon, sociolog, conferențiar universitar

• Ioan-Aurel Pop, istoric, membru corespondent al Academiei Române

• Grigore Traian Pop, scriitor

• Bogdan M. Popescu, cercetător științific în relații internaționale și științe politice

• Mohammad El-Sayed Selim, profesor de științe Politice la Universitatea din Kuweit și la Universitatea din Cairo

• Răzvan Voncu, critic literar

• Corneliu Zeană, medic, conferențiar universitar

• Dorel Abraham, sociolog, directorul Centrului de Sociologie Urbană și Regională

• George Apostoiu, diplomat

• Diana-Camelia Iancu, lector universitar doctor, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București

• Nicolae Mareș, diplomat

• Ion Marin, conferențiar universitar doctor, ziarist

• Corneliu Ostahie, ziarist

• Florea Țuiu, economist, ziarist

• Cristina Voicu, asistent universitar doctor, Academia de Studii Economice, București

• Corina Bistriceanu Pantelimon, doctor în sociologie

• Septimiu Chelcea, psiho-sociolog, prof. univ. dr.

• Victor Mocanu, doctor în sociologie, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al

Academiei de Științe din Republica Moldova

• Ion Mocanu, doctorand în sociologie, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al

Academiei de Științe din Republica Moldova

• Sonia Cristina Stan, sociolog, ziarist

• Aurelian Stoica, doctor în sociologie

• Alex. Ștefănescu, critic literar

• Neagu Udroiu, diplomat, ziarist

• Marius Văcărelu, doctor în științe administrative

• Ioan Alexandru, prof. univ. dr.

• Maria Angelescu-Artene, diplomat, doctorand în științe politice

• Șerban Cionoff, ziarist

• Constantin-Ovidiu Craiu, doctorand în sociologie

• C.M. Drăgan, prof. univ. dr.

• Cristóbal de La Fuente, profesor la o reputată Universitate americană, analist al mediului politic și social latino-american

• Valeriu Antonovici, doctorand în Științe politice

• Veronica Dumitrașcu, sociolog, cercetător științific

• Andreas Grip, sociolog

• Vasile Leca, expert în probleme politice balcanice, ambasador

• Adrian Mac Liman, prof. de Științe politice la Universitatea din Barcelona

• Andrei Marga, prof. univ. dr., rector al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

• Vasile Neacșa, profesor – Institute for Studies in International Relations and Public Policy (ISIRP), Bruxelles, Universitatea din Liege, Universitatea Financiar Bancară

Editor

Fundația Culturală Ideea Europeană

Co-editor

Fundația “Platon Pardău”

 

ISSN print 2068‑8989
Revista este inregistrata la OSIM

Unica responsabilitate a revistei Punctul critic este de a publica opiniile, fie acestea cat de diverse, ale colaboratorilor ei.

Responsabilitatea pentru conti­nutul fiecarui text, conform legistației în vigoare, revine exclusiv autorilor.

Fundația Culturală Ideea Europeană

Adresa poștală: OP-22, CP-113, Sector 1, București, Cod 014780
Cod fiscal: 15911590
Cont Lei: RO87 RNCB 0072 0496 7695 0001
BCR Filiala Sector 1 București

Tel/Fax: 021-2125692.

Pentru sugestii, propuneri si observatii, va rugam sa ne contactati: office@punctulcritic.ro