Punctul Critic » Articole scrise de Mihai Milca

Articole scrise de Mihai Milca

Milca Mihai, născut pe 27 iulie 1950, Bucureşti – Sociolog, conferenţiar univ. dr., Facultatea de Administraţie Publică – SNSPA, Bucureşti – Liceul Elena Doamna, Craiova; – Facultatea de Filosofie – Secţia Sociologie, Universitatea Bucureşti – Doctoratul în sociologie cu teza: Elite, stat şi societate în Italia – sfârşitul sec. al [...]

Mihai Milca: Mussolini şi Machiavelli – Tentația recuperării ideilor machiavelliene în doctrina fascismului italian

Chiar dacă opera lui Machiavelli a intrat cu întârziere în conştiința publică iar reflecțiile secretarului florentin despre putere, guvernare, rolul conducătorului în raport cu cei guvernați, mijloacele de atingere a unor scopuri dezirabile politic au avut de înfruntat nu puține adversități, anateme şi denunțuri calomnioase, făcând obiectul unor deplorabile tribulații, mesajul lor s‑a impus peste timp. Perenitatea lor a dovedit ...

citește »

Mihai Milca: Tirania Internetului şi e‑democrația

Odată cu intrarea în mileniul III, ascensiunea irezistibilă a Internetului a provocat, prin transformările structurale şi ireversibile la scara întregii societăți umane, nu doar salturi benefice în plan tehnologic, în economie, în sfera comunicării, în viața publică, dar şi în cea privată a indivizilor, ci şi o serie de mutații ale căror consecințe sunt cât se poate de reale şi ...

citește »

Mihai Milca: Terorismul – ca mod de a fi

Departe de a constitui un utopic şi ucronic «sfârşit al istoriei», încheierea Războiului Rece şi implozia comunismului în Europa Centrală şi de Est au consemnat doar un straniu şi confuz interludiu, anunţând, la începutul mileniului al III-lea reinventarea unei sui generis stări de beligeranţă la scară globală. Confruntarea dintre cele două mari blocuri politice şi militare, dominate fiecare dintre ele ...

citește »

Mihai Milca: Statul de drept – genealogia unui concept

În universul juridico‑politic al lumii în care trăim, un univers proteic, auto‑generativ şi aparent suficient sieşi, sintagma statul de drept pare să‑şi fi câştigat în ultimele decenii o poziţie privilegiată, dobândind totodată o circulaţie extinsă în planul dezbaterilor politice, intens mediatizate. Concept‑cheie ce tutelează o întreagă filosofie dedicată protecţiei drepturilor omului, originându‑se într‑o dogmatică juridică accesibilă doar unui cerc de ...

citește »

Mihai Milca: România electorală

Ne place să credem că democraţia reinstaurată în România după decembrie 1989, singurul câştig real dobândit în condiţiile în care totalitarismul comunist a suferit istorica sa implozie în Europa centrală şi estică, este în măsură să‑şi dovedească, dacă nu imediat, cel puţin pe termen mediu şi lung, nu doar condiţia sa inalienabilă, constitutivă din punct de vedere politic, ci şi ...

citește »

Mihai Milca: Sindromul încercuirii

Ori de câte ori, ca români, ținem să ne afirmăm identitatea națională cădem pradă unui orgoliu primordial, acela de a ne certifica unicitatea. Invocăm originile merituase ale daco‑romanității, dăinuirea istorică, virtuți eroice, sacrifiiciile liderilor exemplari și ale strămoșilor anonimi.În același timp plătim tribut iluziilor și slăbiciunilor noastre etno‑psihologice. Ne place să credem că România este poate singura țară din zonă ...

citește »